Aktualitātes

Konference par godu administratīvo tiesu 15. gadadienai

12.09.2019

Šodien, 6. septembrī, plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks konference “No vispārējiem tiesību principiem izrietošā administratīvo tiesu kompetence”, kas veltīta administratīvo tiesu 15. gadadienai.


Kopš administratīvo tiesu izveidošanas, virzāmies uz priekšu valsts tiesiskās vides sakārtošanā. Iestādes vairs nevar atļauties izdot nekvalitatīvus administratīvos aktus, bet rūpīgāk un izvērstāk jāizklāsta pieņemto lēmumu pamatojums. Šodien var apgalvot, ka administratīvās tiesas ir kā palīgs iestādēm strādāt kvalitatīvāk un pieņemt juridiski pamatotus lēmumus, savukārt, privātpersonām veicina un nodrošina tiesību aizsardzību. Okupācijas periodā administratīvais process nepastāvēja, cilvēks nebija aizsargāts pret valsti. Tādēļ administratīvo tiesu uzdevums ir aizsargāt cilvēktiesības. Svarīgi, ka specializācija administratīvo lietu izskatīšanā ir cēlusi lietu izskatīšanas un spriedumu kvalitāti. Tiesneši papildus specializējas nodokļu, patērētāju, konkurences un citu jomu piemērošanā, kas nodrošina augstu kompetenci un ļauj ieviest vienveidīgu tiesu praksi.

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētāja, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Lauma Paegļkalna: “Līdz ar administratīvo tiesu izveidošanu tika radīts ne tikai jauns tiesību atzars, bet arī radīta absolūti jauna tiesiskā doma. Administratīvās tiesas kļuva par skolotāju ne tikai iestādēm, ar tiesas atceltajiem pārvaldes lēmumiem, liekot tām strādāt labāk, bet arī radot pārliecību cilvēkos par to, ka tiesiskums un taisnīgums ir iespējams. Administratīvās tiesības būtu bezmērķīgas, ja to centrā nebūtu cilvēks. Tas mums ir jāpatur prātā, domājot par to, kādu mēs gribam redzēt administratīvo tiesu nākotnē. Tādēļ konferences mērķis ir diskutēt par administratīvo tiesību principiem, kas pēc būtības nav nekas cits kā cilvēka dabisko tiesību – tikt uzklausītam, saņemt pamatotu lēmumu, paļauties, ka viņa problēmu jautājums tiks atrisināts taisnīgi, objektīvi un saprātīgā termiņā”.

Vienlaikus tiesības rada arī pienākumus, tādēļ diskusijās tiks meklēts risinājumus tam, kā veicināt indivīdu līdzdarbošanos savu aizskarto interešu aizstāvībā, plašāk tiks aplūkota arī objektīvās izmeklēšanas principa problemātika – tiesas pienākums pašai noskaidrot objektīvo patiesību.

Konferencei paredzētas divas sesijas – “Administratīvās tiesas dialogā par tiesību principu piemērošanu” un “Objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanas praktiskie aspekti”. Sesijās piedalīsies Satversmes tiesas tiesneši Artūrs Kučs, Jānis Neimanis, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores Jautrīte Briede, Anita Kovaļevska un tiesneša palīdze Līga Dāce, Administratīvās rajona tiesas tiesnese Arlita Zariņa, zvērināts advokāts Uģis Zeltiņš. Savu redzējumu sniegs arī kolēģi, tiesneši no Vācijas Federālās administratīvās tiesas un Tallinas Apelācijas tiesas.

Pasākumā uzrunu teiks Valsts prezidents Egils Levits, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētāja Lauma Paegļkalna.

Konferenci organizē Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība sadarbībā ar Tiesu administrāciju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/1/001) ietvaros.

Konferences tiešraidi skatāties šeit: https://youtu.be/NvucT-i0gV0

P
rezentācijas:

1. Anita Kovaļevska: Objektīvās izmeklēšanas princips Latvijā
2. Holger Böhmann: Principles of administrative court procedure 
3. Jautrīte Briede: Valsts iestāžu rūpības pienākuma principa saturs un piemērošana administratīvo tiesību jomā
4. Uģis Zeltiņš:Objektīvā izmeklēšana: vai administratīvās tiesas dara to, ko saka?
5. 
Artūrs Kučs: Vai pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu: Satversmes tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Administratīvās tiesas prakse
6. Holgers Bēmanis: Administratīvā procesa tiesā principi ar uzsvaru uz objektīvās izmeklēšanas (ex officio) principu — Vācijas pieredze
7. Līga Dāce: Dialoga ar Satversmes tiesu procesuālie aspekti
8. Villem Lapimaa: Judicial control over decisions made at the discretion of administration