Aktualitātes

Pārrunā Eiropas Padomes pamatprincipus tehnoloģiju izmantošanai tieslietu jomā

15.10.2019

Š.g.14.-15.oktobrī Strasbūrā, Francijas Prezidentūras vadībā Eiropas Padomē norisinājās Eiropas Padomes tieslietu ministru konference, kas šogad veltīta digitālajiem izaicinājumiem tieslietu jomā. Diskusijas rezultātā apstiprināts paziņojums, definējot pamata principus tehnoloģiju izmantošanai tieslietu jomā ievērojot cilvēka pamata tiesības.

Runāja par riskiem, kas varētu rasties saistībā ar tieslietu jomas digitalizāciju, algoritmu un mākslīgā intelekta izmantošanu atsaucoties uz Eiropas Padomes ietvaros nostiprinātajām pamatvērtībām.

Digitalizācijai ir svarīga nozīme mūsdienu demokrātiskajā sabiedrībā un piedāvātās iespējas spēj būtiski uzlabot tieslietu institūciju darba kvalitāti un efektivitāti. Vienlaikus pastāv virkne jautājumu attiecībā uz tiesnešu neatkarības, likuma varas un datu drošības aizsardzību ieviešot tehnoloģijas tieslietu sektorā. Mehānismus, kas nodrošina šo tiesību garantiju, nepieciešams stiprināt vai pārskatīt.

Eiropas Padomes ietvaros jau ir uzsākts darbs šajā kontekstā, kad, piemēram, 2018.gada decembrī ir apstiprināta Eiropas Ētikas harta mākslīgā intelekta izmantošanā.

Latvija konferences ietvaros uzsvēra, ka, ieviešot tehnoloģijas primāri būtu jādomā par tieslietu pakalpojumu saņēmēja interesēm, tehnoloģijām būtu jāatbalsta process, nevis otrādāk. Turklāt, tās nevar tikt izmantotas kā vienīgais veids saziņā ar tieslietu institūcijām. Vienlaikus tehnoloģijas nodrošina milzīgu potenciālu datu apstrādē un analīzē, lai jau laicīgi izvairītos no juridiskā rakstura konflikta vai sniegtu informāciju par tā risinājumu pēc iespējas ātrākā stadijā. Informācijai, ko savā darbā izmanto tieslietu iestādes, mūsdienās nebūtu jāaprobežojas ar tieslietu un tiesu darba indikatoriem, ir nepieciešams to izvērtējums kontekstā ar sociāli ekonomiskiem faktoriem. Tādējādi, ir aktuāla dažādu nozaru sistēmu savstarpēja savienošana.

Informēja arī par darbu, ko Latvijas Tiesu administrācija uzsāka sadarbībā ar Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizāciju (OECD), izveidojot ekspertu grupu, tostarp, piedaloties Eiropas Padomes pārstāvjiem, lai meklētus praktiskus risinājumus tehnoloģiju ieviešanai tieslietās.