Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu

Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām

Projekta nosaukums: Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu

Vadošais finansētājs: LR Ārlietu ministrija

Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija

Projekta īstenošana: 01.08.2016.-30.11.2016.

Partneris: Valsts probācijas dienests

Projekta mērķi:

- veicināt procesa efektivitāti un kvalitāti tiesu un tiesībaizsardzības iestādēs, sniedzot ieguldījumu labas pārvaldības attīstībā, tiesiskuma vērtību un likuma varas stiprināšanā.  

- nodrošināt sadarbības un kontaktu attīstību tieslietu jomā Gruzijas un Latvijas iestāžu starpā, veidojot pamatu Latvijas iesaistei citos plašākā rakstura projektos tieslietu jomā ar Gruziju, atbalstot ES – Gruzijas Asociācijas līguma nosacījumu ieviešanu praksē.

Sadarbības partneri saņēmējvalstī:

Gruzijas Nacionālā probācijas aģentūra (vadošā iestāde Gruzijas pusē)
www.probation.gov.ge 

Gruzijas Augstākā tiesa
http://www.supremecourt.ge/

Gruzijas Tieslietu ministrija
http://www.justice.gov.ge/PRESES RELĪZES PAR PROJEKTU:

Tiesu administrācijā viesojas Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvji 

Tiesu administrācija dalās pieredzē ar Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvjiem

Latvijas delegācija iepazīstas ar Gruzijas  tieslietu sistēmu

Tiesu administrācija piedalās Latvijas divpusējās attīstības sadarbības kvalitātes seminārā

Rīgā notiek tieslietu sistēmas vadības līmeņa tikšanās