Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā   Ievērojot 2022. gada 24. martā izsludinātā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: ECLI ieviešana Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija Projekta īstenošana: 01.03.2016.-30.09.2017. Asociētie partneri (neieguldot līdzfinansējumu): …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu Vadošais finansētājs: LR Ārlietu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Vispārēja informācija par projektu: 2009.gada 17.augustā tika noslēgts īstenošanas līgums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „ Tiesu modernizācija Latvijā” (turpmāk – Projekts)  īstenošanu. Projekta īstenotājs…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: "Sadarbības attīstība starp Ukrainas un Latvijas tieslietu institūcijām par jaunāko tiesu administrēšanas sistēmu tehnoloģijām" Atbilstoši Attīstības sadarbības politikas plānam 2018.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: “Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros” Gruzijā Nr. GE/14/ENI/JH/01/16 (GE28) Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija Projekta īstenošana:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020. gadā no attīstības sadarbības budžeta.  Projekta mērķis: ir e-risinājumu pielietošana tiesu darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā, īpaši izceļot tādas tēmas, kā e…