Publikācijas datums:
TA 2017/4/B/ESF
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
300826.45
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Nodibinājums 'Latvijas Tiesnešu mācību centrs'
Pasūtītājs
Tiesu administrācija
Līguma termiņš
Līdz saistību izpildei
Līguma izpildes vieta
Rīga 6 (LATVIJA), LV-1010
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi