1. jūnijs Starptautiskā bērnu tiesību aizsardzības diena

Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā, ir sakārtoti normatīvie regulējumi un politikas virzieni, lai aizsargātu un veicinātu bērnu tiesības neatkarīgi no viņu valstspiederības vai uzturēšanās statusa. Latvijā ir spēkā Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Bērnu tiesību konvencija – kas nosaka, ka bērnu interešu princips jāievēro, izskatot jebkuru ar bērnu saistīto jautājumu.

Tiesu administrācija nodrošina valsts kompensācijas cietušajiem izmaksu un juridisko palīdzību kriminālprocesā nepilngadīgajiem cietušajiem.

Procesa virzītāja pienākums ir izskaidrot cietušā tiesības kriminālprocesā.

Nepilngadīgo cietušo kriminālprocesā ir tiesīgs pārstāvēt:

  • māte, tēvs vai aizbildnis;
  • viens no vecvecākiem, pilngadīgs brālis vai māsa, ja nepilngadīgais dzīvojis kopā ar kādu no viņiem un attiecīgais tuvinieks par nepilngadīgo rūpējies;
  • bērnu tiesību aizsardzības instistūcijas pārstāvis;
  • nevalstiskās organizācijas, kuras veic bērnu tiesību aizsardzības funkciju, pārstāvis.

Nepilngadīgā cietušā tiesības uz valsts kompensāciju īsteno viņa LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS (tēvs, māte, aizbildnis), savukārt, ja nepilngadīgais cietušais ievietots:

  • audžuģimenē - bāriņtiesas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotā persona;
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā - institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.

Bērniem, kuri ir nonākuši grūtībās, ir iespējams bez maksas sazināties ar Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 psihologiem un saņemt konsultāciju. Ja šķiet ērtāk savu problēmu izklāstīt rakstiski, sazināties ar speciālistiem var arī elektroniski. Plašāk – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapas sadaļā “Uzticības tālrunis 116111”.

Valsts kompensācija un valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība kriminālprocesā nepilngadīgajiem cietušajiem informatīvs buklets

Vairāk par Bērnu tiesību kovenciju.