Covid-19 Informācija presei
tiesa_

Pirmdien, 11. oktobrī, Tieslietu ministrijas vadība ar tiesu priekšsēdētājiem pārrunāja Ministru kabineta 9. oktobra lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un darba norisi tiesās ārkārtējās situācijas laikā. Ārkārtējās situācijas laikā tiek nodrošināta tiesu darba nepārtrauktība un personas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas turpina strādāt, ievērojot vispārējos drošības pasākumus, cik vien tas ir iespējams, ņemot vērā tiesas darba specifiku. Uz tiesu darbu arī ārkārtējās situācijas laikā attiecas Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma regulējums, kas paredz, ka tiesa lietas var izskatīt rakstveida procesā vai attālināti, izmantojot videokonferenci. Lietu izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiek, ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai izmantojot videokonferenci. Lietu izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiek, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības lietas izskatīšanas laikā atbilstoši tiesu darba specifikai.

Tieslietu ministrija informē, ka tiesu darba organizācija noris attālināti tiktāl, cik tas ir savienojams ar tiesas funkciju nodrošināšanu un tiesneša plānoto lietu izskatīšanas organizāciju un tiesas sēdes formātu (rakstveidā, attālināti, sadalot dalībniekus pa atsevišķām telpām, u.c.).

 

Informāciju sagatavoja: Tieslietu ministrija