Ik pa laikam, ir vērts atkārtot latviešu literārās valodas lietojuma jautājumus, kuri mums nepieciešami ikdienas darbā, pat ja šķiet, ka savu valodu zinām ideāli. Tāpēc tapusi otrā, papildinātā versija 2020. gada rokasgrāmatai “Latviešu valoda tiesu nolēmumos”.

Rokasgrāmata ar tādu pašu nosaukumu ir papildināta, tai pievienoti skaidrojumi, piemēri, dažas jaunas apakšnodaļas, turklāt arī atjaunota daļa iepriekš piedāvāto piemēru un skaidrojumu.

Rokasgrāmatas mērķis ir atvieglot latviešu literārās valodas lietojumu tiesu darbā, uzlabot valodas izmantojumu tiesu nolēmumos. Tās mērķauditorija ir tiesneši un tiesu darbinieki – apskatītais valodas lietojums, piemēri, kļūdas un neprecizitātes ir izvēlētas, lai tiesās strādājošajiem būtu ērtāk un vieglāk vienkopus atrast noderīgu informāciju un padomus.

Rokasgrāmata “Latviešu valoda tiesu nolēmumos”.

 

infografika