E lieta

Trešdien, 10. novembrī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē atbalstīts virzīšanai uz pirmo lasījumu Saeimas plenārsēdē Tieslietu ministrijas izstrādātais e-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums, kurš izstrādāts ar mērķi nodrošināt vienotu, koordinētu e-lietas darbību un uzraudzību.

Ar izstrādāto likumprojektu tiek noteikts ietvars e-lietas īstenošanai pirmstiesas, tiesvedības, nolēmumu izpildes procesā, regulēts personas datu apstrādes nolūks un robežas, kā arī datu apstrādes un e-lietas koplietošanas risinājumu platformas (turpmāk – e-lietas platformas) pārziņi. Vienlaikus noteikts e-lietas platformas kā savietotāja ietvars un mērķis, kā arī tiek institucionāli izveidota e-lietas uzraudzības padome.

Likumprojekts nodrošina arī Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešanu attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt e-lietas ilgtspējību un vienotu valstisku redzējumu, īstenojot e-lietas ieviešanas un attīstības uzraudzību.

E-lieta kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu kopums nodrošina iespēju veikt kriminālprocesu, administratīvā pārkāpuma procesu, administratīvo procesu, civilprocesu, kā arī audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas bērniem un nolēmuma izpildes procesu elektroniskā vidē, īstenojot elektroniski radītu datu un dokumentu efektīvu apmaiņu starp procesos iesaistītām valsts un pašvaldību iestādēm un personām, izmantojot e-lietas platformu.

E-lietas platformu datu apmaiņai izmantos jau esošās iestādes informācijas sistēmas – Tiesu informatīvā sistēma, Prokuratūras informācijas sistēma, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Ieslodzīto informācijas sistēma, Valsts probācijas dienesta Probācijas klientu lietu uzskaites informācijas sistēma.  E-lietas platformas ietvaros ir izstrādāti vairāki koplietošanas risinājumi, t.sk. publiskais nozares e-pakalpojumu portāls www.elieta.lv, kur būs pieejami dažādi tieslietu nozares e-pakalpojumi.

Norādāms, ka visu procesu pakāpeniska un koordinēta īstenošana elektroniskā vidē, jau izstrādāto tehnisko risinājumu izmantošana, nepieciešamības gadījumā tos pielāgojot, nevis radot analogus, ļaus paaugstināt valsts pārvaldes efektivitāti un ietaupīt resursus, kam ir netieša ietekme uz tautsaimniecības attīstību.

E-lieta ir viena no digitālās transformācijas iniciatīvām, kura vairākos posmos paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku izmeklēšanas, tiesvedības  un nolēmumu izpildes procesu, vispirms, e-lietas ieviešanas pirmajā posmā, izveidojot vienotu elektronisku tiesvedības procesu un nodrošinot informācijas apmaiņu starp tiesām, prokuratūru, nolēmumu izpildes iestādēm, procesa dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītu iestāžu informācijas sistēmām.

 

 

 

Informāciju sagatavoja Tieslietu ministrija.