e-lieta

Piektdien, 29. oktobrī, Tieslietu padomes sēdē Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvji informēja par e-lietas projekta ieviešanas gaitu. E – lieta ir iniciatīva, kas paredz pakāpeniski pilnībā digitalizēt lietu vešanu izmeklēšanas, apsūdzības, tiesvedības un sodu izpildes procesā, nodrošinot informācijas pieejamību elektroniskajā vidē visiem procesā iesaistītajiem dalībniekiem.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs norāda: “E-lietas projekts ir valstiski nozīmīga digitālās transformācijas iniciatīva, paredzot pakāpeniski ieviest progresīvus e-risinājumus tiesu darbā. Noslēdzoties 1.kārtas projektam, esam ceļā uz e -lietu pilnīgu ieviešanu, iesaistot gan nozares ekspertus, tiesnešus, prokurorus, izmeklētājus u.c., un sasniedzot mērķi - vienotu elektronizētu procesu no izmeklēšanas līdz tiesvedības un ar to saistīto procesu pabeigšana.”

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, savukārt, norāda: “E-lieta ir moderns tehnoloģisks risinājums tieslietu sistēmā, lai nodrošinātu uz cilvēku vērstus, ērtus un saprotamus tiesu elektroniskos pakalpojumus. E-lietas ieviešanā ir izdarīts liels darbs, un darba rezultāti ir tā vērti. No 1. decembra tiesneši varēs sākt strādāt praksē ar jauno digitālo rīku un pakāpeniski tas kļūs arvien ērtāks.”

Īstenojot e-lietas projekta pirmo posmu ir veikta virkne nepieciešamo darbību, lai uzsāktu tiesu darbības digitalizācijas iniciatīvu - tehniski sagatavota informācijas un komunikācijas infrastruktūra, notikuši pamatbāzes e-lietas izveides darbi, visās tiesās veikts datu tīkla audits un veikta tehniskā nodrošinājuma būtiska papildināšana, ieviesti arī digitalizācijas procesi likumos, kā arī tiks nodrošināta tiesnešu un tiesu darbinieku apmācības ar e-lietu. Papildu e-lietas projekta īstenošanā ir ņemti vērā arī Valsts kontroles uzraudzības ieteikumi.

Tieslietu padomes locekļi sēdē atzina, ka tiesu darbībā ir jābūt attīstībai un digitālie risinājumi ir tiesu procesu nākotnes ceļš. Tāpēc būtiski sākt aprobēt digitālos risinājumus praksē. E-lietas ieviešanas pirmajā posmā Tiesu administrācija uzsāka un turpina darbu pie lietotāju apmācībā, un, lai palielinātu lietotāju ērtības.

E-lietas projektā izstrādāto digitālo risinājumu pakāpeniska aprobēšana tiesās plānota līdz 2023. gada 1. decembrim.

 

Papildu informācija:

E - lieta ir viena no digitālās transformācijas iniciatīvām, kura vairākos posmos paredz pāreju uz elektronisku izmeklēšanas un tiesvedības procesu, vispirms, pirmajā e - lietas ieviešanas posmā, izveidojot vienotu elektronisku tiesvedības procesu un nodrošinot informācijas apmaiņu starp tiesām, prokuratūru, procesa dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītu iestāžu informācijas sistēmām.