Diskusija

Attīstot e-pakalpojumus Latvijā, jāfokusējas uz to, lai pakalpojumi būtu ērti lietojami un cilvēki instinktīvi nonāktu līdz vēlamajam mērķim. Pie šādas atziņas nonāca diskusijas “Tiesu administrācijas loma tiesu e-pakalpojumu attīstībā” dalībnieki, vienlaikus arī norādot, ka kopumā e-pakalpojumu attīstība notiek veiksmīgi, kam ielu paātrinājumu iedevusi Covid-19 pandēmija.

Piektdien, 6.augustā, notika diskusija “Tiesu administrācijas loma tiesu e-pakalpojumu attīstībā”, kur piedalījās Tiesu administrācijas direktors Andris Munda, Tiesu administrācijas E-lietas programmas projektu vadītājs Jorens Liopa, tieslietu ministra padomnieks Imants Krastiņš, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes loceklis Jānis Lielpēteris un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) pārstāve, SIA “Lursoft” valdes locekle Daiga Kiopa.

Tiesu administrācijas apkopotā informācija liecina, ka viens no populārākajiem e-pakalpojumiem tiesās ir portālā manas.tiesas.lv pieejamā iespēja iepazīties ar lietu skatīšanu tiešsaistē, kurās lietotājs ir lietas dalībnieks. Tāpat bieži tiek elektroniski iesniegti iesniegumi tiesai, skatīts advokātu kalendārs, aizpildītas e-veidlapas, kā arī lietoti citi e-pakalpojumi. Interesanti, ka pēdējā gada laikā ievērojami pieaudzis attālināto tiesu skaits, ko Latvijas iedzīvotāji mēnesī izmanto nu jau gandrīz 300 reizes. “Pirms pusotra gada mēs pat iedomāties nevarējām, ka būsim šādā situācijā, kas prasīs milzīgu pielāgošanos, jaunu tehnoloģiju apgūšanu un risinājumu meklēšanu, taču pandēmija piespiedusi būt ne tikai radošiem, bet arī pārskatīt dažādus procesus, kas devis e-pakalpojumiem milzīgu izaugsmi,” saka Tiesu administrācijas direktors A.Munda.

Tieslietu ministra padomnieks Imants Krastiņš sacīja, ka pašreiz būtiski koncentrēties uz to, lai tiesu e-pakalpojumi būtu ne tikai pieejami, bet arī ērti lietojami un sabiedrībai saprotami. Viņš skaidroja, ka vairākās pašvaldībās izveidots pilotprojekts, kur iedzīvotāji tiek apmācīti lietot jaunos pakalpojumus, kas nes ļoti labus rezultātus. Savukārt LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris piebilda, ka pandēmija parādīja, cik kura valsts iestāde ir bijusi gatava nodrošināt pakalpojumus uzņēmējiem un ka valsts mērogā būtu jādomā par vienota projektu ieviešanas standartu, lai atšķirības starp dažādām pieejām un attīstību nebūtu tik liela.

LIKTA pārstāve Daiga Kiopa klātesošajiem atgādināja, ka Latvija digitalizāciju un e-pakalpojumu attīstību sākusi vēlāk nekā tā sauktās vecās Eiropas valstis, taču progress ir bijis milzīgs. Viņa norādīja, ka valsts iestādes kopumā labi tiek galā ar uzdevumiem, taču pandēmijas dēļ lielu izaicinājumu piedzīvoja tieši uzņēmēji, kuriem bija jāpārskata ne tikai savas prioritātes, priekšplānā izvirzot informāciju tehnoloģijas, bet arī jāiemācās ar saviem līdzšinējiem klientiem komunicēt jaunā veidā. “Pēdējā gada laikā uzņēmēji kļuvuši ievērojami produktīvāki un efektīvāki, automatizējot un digitalizējot dažādus procesus, taču darāmā vēl arvien ir ļoti daudz,” sacīja D.Kiopa.

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane pauda, ka, lai arī pēdējā pusotra gada laikā tiesneši iemācījušies strādāt citādi, cilvēcīgais kontakts tomēr ir noteicošais un ļoti būtisks, tādēļ cer, ka drīzumā būs iespēja atgriezties pie iepriekšējās kārtības, kad lielākā daļa tiesas sēžu notiks klātienē nevis kā tagad – attālināti. Viņa arī norādīja, ka e-pakalpojumu būtība ir maksimāli samazināt darbinieku manuālo darbu, tādēļ digitalizācija un pakalpojumi tiešsaistē ir svarīgi, tādējādi ietaupot resursus, taču, lai nodrošinātu iedzīvotāju pamattiesības, svarīgi nepazaudēt iespēju komunicēt klātienē.

Tiesu administrācija pašreiz arī strādā pie jauna tiesu portāla elieta.lv, kas būs uzlabota tiešsaistes vietnes manas.tiesas.lv versija, nodrošinot arī papildu jaunus pakalpojumus un iekļaujot vairāku citu tiesību aizsargājošo iestāžu informāciju, tostarp prokuratūras un probācijas dienesta. Tiesu administrācijas E-lietas programmas projektu vadītājs Jorens Liopa pauda, ka elieta.lv paredzēts ieviest pakāpeniski sākot ar šā gada beigām, arvien papildinot ar jauniem e-pakalpojumiem, pašreiz veicot testēšanu un pārbaudot lietotāju izpratni par piedāvāto portālu. “E-lietas portāls tiek izstrādāts saskaņā ar E-lietas programmas 1. posmu, ar mērķi nodrošināt visu jau esošo tiesu e-pakalpojumu klāstu, kā arī turpināt tos attīstīt un pilnveidot,” sacīja J.Liopa, “pašreiz E-lietas portāls ir akcepttestēšanas posmā. Jauno portālu ieviešot, tas pilnībā aizvietos esošo tiesu portālu manas.tiesas.lv. Plānotais ieviešanas termiņš ir 30.novembris.”

Klātesošie diskutēja arī par to, ka e-pakalpojumu ieviešana ir būtiska, lai analizētu datus, kas varētu noderēt nākotnes lēmumu pieņemšanas procesos. D.Kiopa norādīja, ka valsts mērogā būtu jādomā par datu atvēršanu un pieejamību arī uzņēmēju līmenī, lai varētu izdarīt nepieciešamos secinājumus un izmantot tos praksē.

Diskusiju “Tiesu administrācijas loma tiesu e-pakalpojumu attīstībā” interesentiem bija iespēja noskatīties Tiesu administrācijas sociālā tīkla facebook.com profilā. To vadīja Oskars Priede.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu administratīvo darbu. Informācija sagatavota ar Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014–2020)” atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Tiesu administrācija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

Tiesu administrācijas prezentāciju par e-pakalpojumiem tiesās aplūkot:

Diskusijas "Tiesu administrācijas loma tiesu e-pakalpojumu attīstībā var noskatīties šeit!