Efektīvas strīdu izšķiršanas tiešsaistē attīstība Latvijā

Šodien, 11.01.2024 noslēdzies ESAO un Tiesu administrācijas sadarbības projekts par tiešsaistes strīdu izšķiršanas ieviešanu.

Latvija ir apņēmusies veikt digitālo tieslietu transformāciju, kas mainīs iedzīvotāju dzīvi. 

Tiesiskuma pieejamība veicina ekonomisko izaugsmi, atbalsta cilvēkus un sniedz ievērojamu labumu sabiedrībai un ekonomikai.

Pēdējo gadu laikā Latvija ir:

 • Izstrādājusi stratēģisko dokumentu kopumu, kas ir panākumu pamatā.
 • Uzņēmusies pasākumus, lai reformētu tieslietu nozari, ņemot vērā uz cilvēkiem vērstu perspektīvu.
 • Ieviesusi digitālās tehnoloģijas tieslietu nozarē

ESAO (Online library of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) ziņojumā ar Eiropas komisjas atbalstu konstatēts, ka ir iespējams:

 • Turpināt virzību uz tiesiskuma pieeju, kas vērsta uz cilvēkiem
 • Uzlabot digitālo un datu pārvaldību tieslietu jomā
 •  Atsvaidzināt vienkāršoto procedūru, brīdinājuma procedūru un patērētāju prasības u.c.

Latvija spēj pāriet uz digitālo tehnoloģiju, lai ieviestu un sniegtu tiešsaistes pakalpojumus:

 • samierināšanu,
 • mediāciiju,
 • ombuda procedūras,
 • arbitrāžu,
 • tiesvedību.

Uzziniet vairāk par šo ziņojumu: Efektīvas strīdu izšķiršanas tiešsaistē attīstība Latvijā | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)

Ziņojums - Efektīvas strīdu izšķiršanas tiešsaistē attīstība Latvijā