EK ziņojums

Eiropas komisijas 2024. gada ziņojumā par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard) secināts, ka, īstenojot Tieslietu ministrijas iniciētās reformas tiesu sistēmā un attīstot pakalpojumu digitalizāciju, Latvija ir kļuvusi par vienu no līderēm digitālo risinājumu un pieejamas tiesu sistēmas nodrošināšanā. 

Tieslietu ministrijas virzītā tehnoloģiskā attīstība un e-lietas ieviešana tiek atzinīgi novērtēta. E-lietas portālā pieejami praktiski rīki, piemēram, nodevu kalkulators, tiesu kalendāros atrodama informācija par nozīmētajām tiesas sēdēm, savukārt, ievadot lietas numuru vai tiesas pavēstes numuru, iespējams saņemt informāciju par lietas tiesvedības gaitu. Šie risinājumi nodrošina efektīvu un pieejamu saziņu starp iedzīvotājiem un tiesu sistēmu, padarot Latviju par vienu no vadošajām valstīm šajā jomā Eiropas Savienībā. Tieslietu ministrijas vadībā, Tiesu administrācija, īsteno e-lietas digitālās transformācijas iniciatīvu, tādējāti tiek turpināta tiesvedības elektroniskā procesa pilnveide, lai sasniegtu vēl augstākus rādītājus un stiprinātu tiesiskumu un tā pieejamību Latvijā.

Vairāk: Tieslietu ministrija 

Ar 2024. gada Eiropas komisijas ziņojumu var iepazīties: https://commission.europa.eu/document/84aa3726-82d7-4401-98c1-fee04a7d2dd6_en

Par E-lietas projektu vari iepazīties: https://www.ta.gov.lv/lv/e-lieta