Ekonomisko lietu tiesa
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, griežot atklāšanas lenti ar Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Miķeli Zumbergu

Šodien tiešsaistē notika Ekonomisko lietu tiesas (ELT) atklāšana, kurā piedalījās augstas mūsu valsts amatpersonas, ārzemju viesi, tiesneši un jaunās tiesas darbinieki. Sveicot pirmajā darba dienā, Valsts prezidents Egils Levits tiesnešiem vēlēja veiksmi un profesionālo izaugsmi.

Egils Levits, Latvijas Valsts prezidents: “Tas, kas pašreiz varētu šķist kā eksperimentāls projekts, nākotnē varētu kļūt par pašsaprotamību. Uzņēmējdarbības vide un sabiedrība kopumā sagaida tādas izmaiņas tiesu sistēmā, kas varētu nodrošināt ātrāku un efektīvāku tiesību aizsardzību. Laikā, kad sabiedrības tiesiskās attiecības kļūst arvien komplicētākas, ir atbalstāmi valsts centieni uzlabot tiesu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Efektīvs un kvalitatīvs tiesas process ir stabilu uzņēmējdarbību veicinošs faktors. Tas ir arī valsts starptautiskās reputācijas jautājums.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tiesas atklāšanā pateicās visiem drosmīgajiem un profesionālajiem cilvēkiem, kas iesaistīti ELT izveidē. Tomēr īpašu paldies ar laba vēlējumiem teica jaunajiem tiesnešiem – Miķelim Zumbergam, Ļubovai Kovaļai, Vijai Kalniņai, Ievai Jankovskai, Aivaram Latkovskim, Kasparam Vecozolam un Dagnijai Muceniecei. Ministrs uzsvēra, ka cerības par jaunu sākumu investīciju drošībai, cīņu pret korupciju un ekonomiskajiem noziegumiem tagad gulstas uz šiem tiesnešiem.

 Jānis Bordāns, tieslietu ministrs: “Ekonomisko lietu tiesa ir vēl viens apliecinājums neatgriezeniskajam pārmaiņu kursam, kas ne tikai mūs paglāba no “pelēkā saraksta”, bet arī ir ilgi gaidīts notikums starptautisko investoru rindās. ELT ir zaļā gaisma drošām investīcijām mūsu valstī, kas nozīmēs jaunas darba vietas, cienīgas algas un visu Latvijas reģionu attīstību. Sagaidāmā ELT profesionālā, neatkarīgā un ātrā darbība ir iedrošinājums visiem drosmīgajiem un godprātīgajiem valsts iestāžu pārstāvjiem, kas ar saviem ikdienas lēmumiem sekmē labo pārmaiņu iestāšanos valstī. Tā mēs, viens otra atbalstīti un mudināti, kopīgi piepildīsim sapni par pārtikušu un drošu Latviju.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretārs Anhels Gurija: “Mēs ar sajūsmu uztveram Ekonomisko lietu tiesas atklāšanu, kas neapšaubāmi palīdzēs Latvijai veiksmīgāk risināt uzņēmēju pieaugošās vajadzības, kā arī uzlabos Latvijas iespējas cīnīties ar finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem, ļaujot izveidot iekļaujošu un stabilu ekonomikas atkopšanās plānu. OECD turpinās sadarboties ar Latviju un palīdzēt tai, lai tiesu sistēma darbojas efektīvāk un ātrāk nodrošina godīgu lietu iztiesāšanu.”

 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, uzrunājot tiesnešus, aicināja padomāt par jautājumu, kuru iespējams pirms tam nav domājuši – tiesnesis nevarēs būt vienlīdz labs pret visiem. Izšķirot strīdu par labu kādai no pusēm, līdzi nāks gan pārmetumi, gan aizvainojumi no zaudētāja puses. A.Strupišs iedrošināja no tā nebaidīties.

Jums ir jāpaliek ne tikai neatkarīgiem, bet arī drosmīgiem un taisnīgiem, jo tikai taisnīgs un godīgs tiesnesis var ne no kā nebaidīties. Ja kādreiz jums radīsies šaubas, kā rīkoties kādā konkrētā situācijā, es iesaku atcerēties dotā zvēresta vārdus un paraudzīties uz šo situāciju no tiem,” mudināja A.Strupišs. 

Ģenerālprokurors Juris Stukāns apsveica tiesnešus ar drosmīgu un atbildīgu lēmumu kļūt par tiesnešiem.

Juris Stukāns, ģenerālprokurors: “Sabiedrība no tiesneša sagaida taisnīgu un tiesisku lēmumu, kas ir saprotams, savlaicīgs un argumentēts. Aicinu vienmēr paturēt prātā, ka katrs lēmums, ko pieņem tiesnesis, aizkar kāda cilvēka intereses. Līdz ar to arī sabiedrības attieksmi pret tiesu varu. Novēlu izturību, zinātkāri un spēku tiesneša pienākumu pildīšanā. Viens likums, viena taisnība visiem.”

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone akcentēja, ka sabiedrības uzticību tiesneši iemantos ar tiesas spriešanas kvalitāti. Rīgas apgabaltiesa, kā apelācijas instances tiesa, ne tikai izskatīs lietas apelācijas instancē, bet arī nodrošinās kvalitatīvu tiesu dialogu.

Daiga Vilsone, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja: “Mēs vēlam izturību Ekonomisko lietu tiesas darbiniekiem, savukārt tiesnešiem vēlam neaizmirst to sajūtu, kāda jums bija nododot zvērestu vai solījumu Latvijas valsts prezidentam. Izskatot katru lietu, parakstot katru nolēmumu, augstu godā turēt tiesneša amatu.”

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Juris Jurašs uzrunā sacīja, ka palielināt investīciju ienākšanu Latvijā var ātra un kvalitatīva tiesa, kura uzņēmējiem sapratīgos termiņos, spēs atrisināt komercstrīdus.

Juris Jurašs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs: “Sagatavojot tiesisko regulējumu Ekonomisko lietu tiesas izveidei, bija mēģinājumi nepieļaut tās izveidošanu un darbu uzsākšanu. Bet uzņēmēji bija gatavi nākt un komisijas sēdēs skaidrot nepieciešamību stiprināt uzņēmējdarbības tiesisko vidi. Lielā cīņā mēs parlamentā sagatavojām un pieņēmām nepieciešamās izmaiņas, lai šodien varētu atvērt jaunās tiesas durvis un sveikt tiesnešus viņu pirmajā darba dienā.

J.Jurašs pauda gandarījumu par tiesas izveidi un uzvēra, ka pretestība apliecina specializētās tiesas nepieciešamību un reformas tieslietu nozarē. Viņaprāt, tiesas izveide ir nozīmīgs ieguldījums tiesiskuma stiprināšanas un biznesa vides sakārtošanā, kā arī investīciju piesaistei Latvijas ekonomiskajai izaugsmei.

Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Miķelis Zumbergs norādīja, ka tiesas darbā nozīmīga loma būs komunikācijai ar sabiedrību, kā arī nemitīgai kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Miķelis Zumbergs, ELT priekšsēdētāja p.i.: ”Mēs esam maza tiesa, viena no mazākajām Latvijā, tāpēc svarīga būs ikviena tiesneša un tiesas darbinieka individuālā izaugsme, katra personīgais ieguldījums, lai aiz likuma ieraudzītu sabiedrības kopējās intereses.

Tiesnešus un tiesas darbiniekus šajā nozīmīgajā dienā sveica arī Ārvalstu investoru padome Latvijā.

Māris Vainovskis, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) darba grupas vadītājs: “Uzņēmēji un investori novērtē šo specializāciju. Novēlu 3x3 labas lietas – uzņēmējdarbības vidē profesionālu, efektīvu un neatkarīgu tiesu, pašam kolektīvam konstruktīvu vidi, bet katram personīgi - darba sparu, izdošanos un iedvesmu.”

 

Atklāšanas tiešraides ieraksts (latviešu valodā)
Atklāšanas tiešraides ieraksts (angļu valodā)