E-pakalpojums e-noma

Jaunais e-pakalpojums "Nomas tiesību izsole" nodrošina iespēju, rīkot izsoli, gan arī piedalīties kādā no piedāvātajām izsolēm.

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"(VNĪ) sadarbībā ar Tiesu administrāciju modernizē nomas tiesību izsoļu procesu, tādējādi padarot šo procesu: caurspīdīgu, ērtu un pieejamu ikvienam.

Papildus informācija:

Kopš pagājušā gada normatīvie akti pieļauj nomas tiesību izsoles rīkot elektroniski, tādēļ pēc Tiesu administrācijas iniciatīvas, kopīgiem spēkiem ar VNĪ dalību tika izveidota elektroniska nomas tiesību izsoļu platforma izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv. Līdz šim nomas tiesību izsoles par publiskiem īpašumiem VNĪ veica tradicionālā veidā – pieteikumi tika iesniegti personīgi vai sūtot pa pastu papīra formātā un nomas tiesību izsoļu process norisinājās rakstiski vai mutiski klātienes izsolēs.

Vairāk lasi:

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/vas-valsts-nekustamie-ipasumi-vni-sadarbiba-ar-tiesu-administraciju-modernize-nomas-tiesibu-izsolu-procesu

Elektronisko izsoļu vietne: https://izsoles.ta.gov.lv/