Uzraksts "Ērtība ir vērtība"

Šo trešdien, 17.martā, tiek uzsākta jauna informatīva kampaņa “Ērtība ir vērtība!”, ko organizē Tiesu administrācija projektā “E-tiesiskuma inovācijas” ar mērķi popularizēt e-pakalpojumus, to pieejamību un lietojumu.

Kopš valstī izsludināta ārkārtējā situācija, daudzu pakalpojumu sniegšana klātienē ir ierobežota vai vispār nav pieejama, tādēļ būtiski informēt par citām iespējām uzzināt sev nepieciešamo informāciju, kā arī iesniegt dokumentus tiešsaistē. “Valsts pārvalde kļūst arvien modernāka, tāpēc mēs vēlamies motivēt gan privātās, gan juridiskās personas vairāk izmantot tiesu un Tiesu administrācijas e-pakalpojumus, veicinot izpratni par to ērtumu, jo tādējādi iespējams ietaupīt gan laiku, gan resursus, jo nav jādodas uz iestādēm klātienē,” saka Tiesu administrācijas direktors Andris Munda.

Vienkāršā un ikvienam saprotamā veidā tiks stāstīts par vairākiem e-pakalpojumiem, tostarp naudas līdzekļu atmaksu no Tiesu administrācijas kontiem, Zemesgrāmatas e-pakalpojumiem, virtuālo asistentu – Justa un Zinta – palīdzēšanas iespējām, e-veidlapām, nodevu e-kalkulatoru, kā arī informāciju, ko ērti apskatīt tiešsaistē tiesvedības gaitā, iesniedzot arī nepieciešamos dokumentus e-vidē. Tiesu administrācijas izveidotie e-pakalpojumi pieejami tīmekļa vietnē www.ta.gov.lv.

Kampaņas “Ērtība ir vērtība!” ietvaros plānots izveidot sešas animācijas un sešas infografikas, kuru uzdevums ir skaidrot, kādi pakalpojumi pieejami tiešsaistē, kā tos izmantot un kur vērsties pēc palīdzības, ja tāda nepieciešama. Tāpat arī caur dažādiem informācijas kanāliem tiks akcentēts tas, ka e-pakalpojumi ir ērti un rada papildu vērtību jeb ietaupa laiku un resursus. Savukārt noslēgumā plānota diskusija ar ekspertiem, lai varētu turpināt attīstīt e-pakalpojumus.

Vienlaikus ar e-pakalpojumu popularizēšanu kampaņā paredzēts arī izstrādāt saīsinātu anketu, ar kuras starpniecību ikvienam būs ērti sniegt savu vērtējumu par tiesu procesu gaitu, lai tādējādi varētu veikt nepieciešamos uzlabojumus.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu administratīvo darbu. Informācija sagatavota ar Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014–2020)” atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Tiesu administrācija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

Infografika par pakalpojumu "Naudas līdekļu atmaksa"