Administratīvā tiesa skata lietas atbilstoši Administratīvā procesa likumam un pamatā tajā personas apstrīd ar valsts varas pilnvarām apveltītu iestāžu lēmumus.  Tiesa ir progresīva un vērsta uz digitāliem risinājumiem tiesas darba nodrošināšanā, tādējādi kļūstot arvien pieejamākas iedzīvotājiem.

Aicinām noskatīties raidierakstu par administratīvo tiesvedību, sarunā piedalās divi eksperti - Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Aiga Putniņa un Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja vietniece Gundega Bruņeniece. Moderators Oskars Priede.

 

Visi Tiesu administrācijas raidieraksti pieejami šeit - https://www.ta.gov.lv/lv/tiesu-administracijas-raidieraksts  

 

Raidieraksts  tapis ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros

ERAF projekts