Jauns zemesgrāmatu e-pakalpojums “Ārvalstnieka datu aktualizācija”

Uz šodienu valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (VVDZ) ir reģistrēti vairāk kā 20 tūkstoši nekustamā īpašuma īpašnieku, kuriem ir piešķirts VVDZ ģenerēts kods. Šāds kods tiek piešķirts ārvalstniekiem, pirmreizēji reģistrējot savas īpašuma tiesības Latvijā, ja personai nav piešķirts Fizisko personu reģistra kods un nav iespējams to reģistrēt fizisko personu reģistrā.

Vēlāk daļai no ārvalstniekiem, kam sākotnēji ir piešķirts sistēmas identifikācijas kods, tiek piešķirts arī Fizisko personu reģistra kods un lai personai būtu pieejami VVDZ e-pakalpojumi, šo informāciju ir jāaktualizē VVDZ.

Jaunais e-pakalpojums “Ārvalstnieka datu aktualizācija VVDZ” nodrošina ārvalstniekiem atvieglotā veidā veikt savu datu aktualizāciju par sev piederošu īpašumu. Pakalpojuma izmantošana paplašina viņu iespējas izmantot visus zemesgrāmatu e-pakalpojumus un nodrošina veikt operatīvu informācijas apmaiņu starp valsts un pašvaldību informācijas sistēmām.

Saņemtā informācija par datu aktualizāciju tiek nosūtīta Tiesu administrācijai, kas 10 darba dienu laikā izskata pieteikumu un veic datu aktualizāciju, par to pēc tam paziņojot pakalpojuma saņēmējam.

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas organizatorisko un tehnisko uzturēšanu kopš 2004. 1.aprīļa nodrošina Tiesu administrācija un saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu tā ir vienīgā datorizētā zemesgrāmata, kas satur juridiski atzītu informāciju.

Jāatzīmē, ka tikai zemesgrāmatā ierakstīts īpašums piešķir īpašniekam pilnas varas tiesību pār īpašumu. Tas gan nenozīmē, ka īpašnieks nevar lietot un rīkoties ar šo īpašumu bez īpašuma tiesību atzīšanas no zemesgrāmatu puses, bet līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā nekustama īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu tiesību un viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu. 

Avots: Zemesgrāmata.lv