Sadarbība ar juridiskās palīdzības sniedzējiem

Tiesu administrācija ir atbildīgā iestāde par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu, kas slēdz līgumus ar juridiskās palīdzības sniedzējiem, juridiskās palīdzības nodrošināšanai civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā. Katru gadu tiek izvērtēta sadarbība ar juridiskās palīdzības sniedzējiem, lai varētu nodrošināt sniegtās juridiskās palīdzības pieejamību un kvalitāti.

2023. gada beigās administrācija bija noslēgusi sadarbības līgumus ar 102 juridiskās palīdzības sniedzējiem – 78 zvērinātiem advokātiem, 1 zvērināta advokāta palīgu, 22 juristiem un 1 augstskolu.

Administrācijai bija noslēgti sadarbības līgumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu visā valsts teritorijā: 

  • Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā – 58,
  • Kurzemes apgabaltiesas darbības teritorijā – 14,
  • Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā – 13,
  • Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā – 7,
  • Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā – 15.

Arī tajās teritorijās, kur nebija iespējams noslēgt sadarbības līgumus par juridiskās palīdzības sniegšanu (Mārupes, Salaspils, Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Gulbenes, Limbažu, Valkas, Varakļānu, Bauskas un Tukuma novados) iedzīvotājiem tika nodrošināta viņam tuvākā un ērtākā juridiskās palīdzības saņemšanas vieta. 

Šajā periodā par sniegto juridisko palīdzību administrācijā saņemtas 10 klientu sūdzības. Biežākais sūdzību iemesls bija sadarbības un komunikācijas problēmas, un sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāte. Nevienā no šiem gadījumiem administrācija nebija konstatējusi pārkāpumus juridiskās palīdzības sniedzēja darbībā un līdz ar to visas sūdzības tika atzītas par nepamatotām. Divos gadījumos klientam tika norīkots cits juridiskās palīdzības sniedzējs. 

Jāatzīmē, ka sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāte tiek izvērtēta, ne tikai izskatot sūdzības, bet arī pārbaudot paziņojumus par sniegto juridisko palīdzību un juridiskās palīdzības lietas.

Izvērtējot iegūtos rezultātus, secināts, ka kopumā sniegtā juridiskā palīdzība ir atbilstoša.

Sadarbības uzlabošanai ar juridiskās palīdzības sniedzējiem, administrācija organizē tikšanās, kuru laikā pārrunā aktualitātes, vērš uzmanību uz nepilnībām un iespējamiem risinājumiem. Tāpat administrācija juridiskās palīdzības sniedzējiem sūta informāciju par biežāk pieļautajām kļūdām, sastopamajām problēmām un aktualitātēm juridiskās palīdzības sniegšanas jomā.