Izkoptas tradīcijas ir jebkuras nozares stūrakmens. Turpinot to kopšanu 19. novembrī Tieslietu ministrija apbalvoja labākos tiesu nozares darbiniekus. Lepojamies, ka starp tiem , 21 tiesnesis, 6 tiesu priekšsēdētāji 7 tiesu darbinieki un 5 Tiesu administrācijas pārstāvji.

 

Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu saņēma Rīgas apgabaltiesas tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, Kurzemes rajona tiesas tiesnese Inta Kalniņa,  Vidzemes rajona tiesas tiesnese Inese Kiršteine un Daugavpils tiesas tiesnese Lidija Mičule.

 

Ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu tika apbalvots Tiesu administrācijas informācijas sistēmu administrators, Normunds Zvaigzne , Tiesu administrācijas E-lietas programmas projektu vadītājs Jorens Liopa, Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta koordinatore Dace Kazāka, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Valda Zommere, Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Māris Birzgalis, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Marika Bebriša, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Madara Ābele, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Dagnija Bērziņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Anita Moļņika, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Iveta Meldere, Rīgas rajona tiesas tiesnese Santa Bernharde , Rīgas rajona tiesas tiesnese Indra Kreicberga, Rīgas rajona tiesas tiesnese Maija Dreimane, Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Alvis Jēkabsons, Kurzemes rajona tiesas tiesnese Elga Guitāne,  Daugavpils tiesas tiesnesis Juris Kokins, Latgales apgabaltiesas tiesnesis Jurijs Vasiļkovskis, Vidzemes rajona tiesas tiesnesis Didzis Līdacis.

 

Tieslietu ministrijas Goda diplomu saņēma Tiesu administrācijas Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa vadītājs Haralds Skrodelis, Administratīvās rajona tiesas, Rīgas tiesu nama tiesneša palīdze Ieva Freidenfelde, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Valda Gercāne, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Laura Buholta, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tulks Anna Minka, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša palīdze Ilze KUPČUS, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejas vadītāja Diāna Silava-Pieče , Latgales apgabaltiesas kancelejas vadītāja Ārija Sosnovska, Vidzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze Sandija Lubāne, Vidzemes apgabaltiesas tiesas sēžu sekretāre Elīna Ozola, Vidzemes rajona tiesas kancelejas vadītāja vietniece Elīna Namniece, Zemgales rajona tiesas tiesneša palīdzi Ina Grišina, Zemgales rajona tiesas tiesneša palīdze Sanita Karaseva.

 

Savukārt Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu ieguva Tiesu administrācijas Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Vjačeslavs Mitņičuks, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Ingrīda Junghāne, Augstākās Tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Iveta Krēvica,  Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Linda Vēbere, Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš , Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Marianna Terjuhana, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) priekšsēdētāja Līga Ašmane un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Santa Sondore.