tikšanās

Š.g. 27. un 28. aprīlī Tiesu administrācijas īstenotā projekta “Specializēto tiesu izveide” ietvaros Latvijas delegācija viesojās divās specializētajās tiesās Dānijā. Pieredzes apmaiņas vizītē tika apmeklēta Zemes reģistrācijas tiesa Hobro un Dānijas Augstākā jūrniecības un tirdzniecības lietu tiesa Kopenhāgenā.

Pieredzes apmaiņas vizītē Latvijas delegācija iepazinās ar specializēto tiesu kompetencei, proti, guva praktisku ieskatu tiesu darba organizēšanā, tiesvedības procesu digitalizācijā, saņemto un izskatīto lietu statistikā, lietu izskatīšanas termiņiem u.c. jautājumiem.

 

sanāksme

Delegācijas sastāvs: Ekonomisko lietu tiesas tiesneša palīdze Beāta Ukrainska, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Inguna Helmane, Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas IS administratore Roberta Zariņa.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.