Konference "Land Register Interconnection — United in Diversity"

Š.g. 6. un 7.oktobrī Madridē norisinās konference “Zemesgrāmatu starpsavienojums - vienoti daudzveidībā” (Land Register Interconnection — United in Diversity), kuru klātienē apmeklē arī Tiesu administrācijas delegācija.

2020. gada martā Tiesu administrācija kopā ar Austrijas, Igaunijas, Spānijas, Ungārijas un Portugāles atbildīgajām institūcijām uzsāka projekta "Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 - centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm" īstenošanu.

Latvijai iesaistīšanās projektā kļuva nepieciešama, lai nodrošinātu arī nerezidentiem pieeju zemesgrāmatā ierakstītiem nekustamiem īpašumiem, kā arī ņemot vērā nerezidentu pieaugošo interesi par nekustamo īpašumu iegādi Latvijā. Otrs svarīgs aspekts bija nepieciešamība Latvijas notāriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un dažādām valsts iestādēm atvieglot darbu gadījumos, kad ir nepieciešama informācija par nekustamiem īpašumiem, kas atrodas kādā citā Eiropas valstī.

Projekta ietvaros testa vidē ir izveidots standartizēts savienojums starp dažādām Eiropas Savienības zemesgrāmatu informācijas sistēmām vienotajā portālā https://e-justice.europa.eu, kas produkcijas vidē tiks ieviests pēc Eiropas Komisijas gala akcepta.

Par Latvijā paveikto Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pilnveidē ar ziņojumu Noslēguma konferencē uzstāsies Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītājs Māris Kumerdanks.

Plašāka informācija par projektu: https://lri-ms.eu/conference2021

Noslēguma konferences dienas kārtība apskatāma šeit :