konference

Šā gada 13.janvārī Eiropas Komisijas projekta “Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā” (Calder) ietvaros tika organizēta noslēguma konference “Naida noziegumi: atpazīt, izmeklēt novērst!”.

Konferences laikā tika prezentēts pētījums “Naida noziegumi un naida runa. Starptautiskie standarti un Latvijas tiesiskais regulējums un prakse”, bija iespēja iepazīties ar Somijas pieredzi naida runas un naida noziegumu efektīvā atpazīšanā un sodīšanā, kā arī norisinājās diskusijas par aktuālajiem jautājumiem un izaicinājumiem naida noziegumu un naida runas jomā. Paņeldiskusijā “Naida noziegumi: no prevencijas līdz sodam” piedalījās arī Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Vita Rūsiņa, daloties pieredzē par konkrēto lietu iztiesāšanas praksi.

Projekta ietvaros celta 64 tiesnešu, prokuroru, valsts un pašvaldības policijas darbinieku ekspertīze naida runas un naida noziegumu identificēšanā, efektīvā izmeklēšanā un tiesību normu piemērošanā, kā arī izvērtēts pašreizējais tiesiskais regulējums.

Projektu īsteno Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, Tiesu administrāciju, Latvijas Republikas prokuratūru un Valsts policiju.

 

konference

 

konference