Šā gada 26. un 27.oktobrī notika pirmais apmācību cikls “Naida noziegumi: atpazīšana, izmeklēšana, novēršana”. Mācību mērķis ir veicināt policijas, tiesu, prokuratūras un Sabiedrības integrācijas fonda darbinieku kapacitāti naida noziegumu un naida runas atpazīšanā, izmeklēšanā un novēršanā, tādējādi, nodrošinot profesionālu reaģēšanu uz iespējamām naida noziegumu izpausmēm.

Apmācībās kā lektore piesaistīta Inese Punte, Zemgales rajona tiesas tiesnese, kura apmācību moduļa ietvaros “Izaicinājumi naida noziegumu un naida runas identificēšanā un novēršanā” apmācību dalībniekiem stāstīja par tiesas izaicinājumiem, problēmām un risinājumiem.

Apmācību cikla ietvaros ir plānotas kopumā četras apmācību reizes.

Mācības tiek finansētas ar Eiropas Savienības programmas «Tiesības, vienlīdzība un pilsonība» (2014-2020) līdzfinansējumu projekta “Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā – CALDER” ietvaros. Tiesu administrācija šajā projektā piedalās kā sadarbības partneris.

 

logo