Vakar, 10. novembrī, notika Tiesu administrācijas seminārs “Mūsdienīga valsts iestāde – Tiesu administrācija”.

Semināra pirmā daļa bija veltīta Tiesu administrācijas darbības stratēģijai 2022.-2026. gadam, lai kopīgi radītu priekšstatu par Tiesu administrāciju kā modernu un inovatīvu valsts pārvaldes iestādi Latvijā, kuras lielākā vērtība ir  profesionāls, motivēts un uz izaugsmi vērsts darbinieks. Tiesu administrācijas galvenais  mērķis ir būt mūsdienīgai iestādei, kas sniedz praktisku ieguldījumu tieslietu sistēmas vērtību uzturēšanā un attīstībā.

Tiesu administrācija ir noteikusi vairākas prioritātes turpmākajam darbības periodam: 

  • darbinieku izaugsme, profesionalitāte un motivācija;
  •  tiesiskuma stiprināšana;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetenču centra attīstība un stiprināšana;
  • darba organizēšana un sadarbības veicināšana iestādē un nozarē;
  • uzticības (iestādei, nozarei) un autoritātes celšana.

 

Semināra otrā daļa tika veltīta personīgā darba organizācijas, motivācijas un psihoemocionālās labklājības darbvietā jautājumiem. Otrās daļas lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja Reinis Lazda - pieredzējis organizāciju psihologs un eksperts darba motivācijas jautājumos.

 

stratēģija

Attēlā: Tiesu administrācijas darbības stratēģija 2022.-2026. gadam, autors: Gatis Šlūka.

 

Seminārs organizēts ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

 

logo