macibas

Šogad noslēdzās četrus gadus īstenotais līgums par informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) efektīvas izmantošanas prasmju mācību pakalpojumu nodrošināšanu tieslietu sistēmas un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, ko īstenoja  SIA „Analytica” Eiropas sociālā fonda projekta “Justīcija izaugsmei” ietvaros.

Esam gandarīti par veiksmīgo sadarbību un darba rezultātiem. Līguma ietvaros tika nodrošinātas mācības 3 470 tiesu sistēmas un tai piederīgo iestāžu darbiniekiem (tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, izmeklētājiem, tiesu ekspertiem, politikas veidotājiem un ieviesējiem, notāriem, advokātiem u.c.) par dažādām IKT tēmām, kā, piemēram, Judikatūras un tiesvedības datubāžu izmantošana; Ikdienas datorlietošanas labā prakse tiesās un elektronisko dokumentu izmantošana; Digitālie pierādījumi; Informācijas drošība; Kiberdrošība; Personas datu aizsardzība; IKT izmantošanai tiesu ekspertīzēs, kas ietvēra vairākas apakštēmas.  

Sadarbības laikā nācās saskarties ar neparedzētiem izaicinājumiem saistībā ar Covid-19 saslimstības izplatību Latvijā, taču no 2020.gada gandrīz visās mācību tēmās tika nodrošinātas attālinātās mācību iespējas, izmantojot mūsdienu tehniskās iespējas - Microsoft Teams, Zoom un citas platformas. Tiešsaistes mācības neietekmēja mācību apguves plānus un nemazināja to kvalitāti.

Apkopojot mācību dalībnieku sniegto vērtējumu secinājām, ka mācību dalībnieku apmierinātība vērtējama ļoti pozitīvi un ir pieprasījums pēc digitālo prasmju mācībām.