vēlēšanas

Pirmo reizi notiek tiesu darbinieku ētikas komisijas vēlēšanas. Patlaban jau ievēlēti 4 komisijas locekļi – no Zemgales tiesu apgabala 1 loceklis, no Rīgas rajona tiesas, Rīgas pilsētas tiesas un Ekonomisko lietu tiesas (ELT) – 2 komisijas locekļi, Administratīvās apgabaltiesas un Administratīvās rajona tiesas – 1. Vēl jāievēlē 4 komisijas locekļi.

Kopā ētikas komisijas sastāvā būs 8 komisijas locekļi, kuriem jāatbilst augstām prasībām ētikas jautājumos. Tiesas darbinieki izvirza un elektroniskās vēlēšanās balsojot, no sava vidus ievēlē ētikas komisijas locekļus no Rīgas apgabaltiesas – 1 komisijas locekli, Rīgas rajona tiesas, Rīgas pilsētas tiesas, ELT – 2, Kurzemes apgabaltiesas, Kurzemes rajona tiesas – 1, Latgales apgabaltiesas, Daugavpils tiesas, Rēzeknes tiesas – 1, Vidzemes apgabaltiesas, Vidzemes rajona tiesas – 1, Zemgales apgabaltiesas, Zemgales rajona tiesas – 1 un Administratīvas apgabaltiesas, Administratīvās rajona tiesas – 1.

Tiesu administrācija sniedza atbalstu Zemgales tiesu apgabala, Rīgas rajona tiesas, Rīgas pilsētas tiesas un Ekonomisko lietu tiesas (ELT) tiešsaistes vēlēšanu nodrošināšanā, izmantojot Tiesu administrācijas elektronisko aptauju un vēlēšanu sistēmu.