kopa

Šodien, 2023. gada 31. maijā, pēdējā darbadiena tiesnesēm Ingunai Preisai, Ritai Vīvai un Teiksmai Cīrulei, kuras dodas izdienas pensijā.

 

I.Preisa
Foto: Boriss Koļesņikovs; Jurista Vārds

Bijusī Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa par tiesnesi nostrādājusi 32 gadus, bet Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāju – 17 gadus. 1989. gadā Latvijas PSR Augstākā Padome ievēlēja viņu par Jelgavas pilsētas tautas tiesas tiesnesi, vēlāk Latvijas Republikas Saeima – par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi. Ņemot vērā viņas profesionalitāti, I.Preisa vairākkārt iecelta par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāju. Viņa bijusi arī Tiesnešu Disciplinārkolēģijas locekle, kā arī sniegusi atbalstu Tiesu administrācijas struktūrvienībām. Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā, ilggadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “Zelta spalvu”, Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī citiem apbalvojumiem.

 

R.Vīva

Rita Vīva par tiesnesi nostrādājusi 30 gadus. 1993. gada maijā viņa ievēlēta par Liepājas pilsētas tiesas tiesnesi, bet 1995. gada janvārī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja viņu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi. R.Vīva ir Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese.

Par būtisku ieguldījumu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā tiesnese apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes “Sudraba spalvu”, par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu amata pienākumu pildīšanu apbalvota ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu. 

Liena Jansone, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese:Rita ir profesionāla un atbildīga, godīga un tieša, drosmīga un atklāta, spējot izteikt pat neērtas vai nepopulāras domas, ja tas ir nepieciešams, saglabājot pienācīgu respektu un empātiju pret citiem. Vienlīdz prasīga kā pret sevi, tā pret kolēģiem un darbiniekiem, vienlaikus drošs un uzticams atbalsts brīžos, kad tas nepieciešams. Viņa spēj ātri atrast konkrētajam gadījumam atbilstošu judikatūru. Krāšņa, eleganta, par sevi pārliecināta sieviete. Taču aiz šīs spozmes slēpjas trauslums un dvēseles jūtīgums. Rita māk svinēt dzīvi, ienest pozitīvas emocijas savā ikdienā, ir atvērta jaunām iespējām un piedzīvojumiem. Darba kolēģiem pietrūks Tavas klātbūtnes ikdienā, bet nav šaubu, ka Tev šīs pārmaiņas sagādās daudz pozitīvu emociju. Tāpēc pateicos par kopā pavadīto laiku, smiekliem, kopīgiem panākumiem un ne tik veiksmīgām situācijām. Esi laimīga un turpini svinēt dzīvi.

Ilze Mikne-Šaudine, Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze:Cilvēkam, kurš zina, kurp viņš iet, pasaule pati paver ceļu (Džordans). Rita Vīva nudien ir cilvēks, kurš pilnīgi noteikti zina, kurp iet. Pati sava ceļa gājēja, tiesnese, kurai vienmēr ir savs pamatots un argumentēts viedoklis. Apveltīta ar lielu taisnīguma apziņu, darba spējām, uzņēmību, fenomenālu atmiņu, erudīta un daudzpusīga. Paldies par kopā nostrādāto laiku, kurā piedzīvots un izdzīvots tik daudz. Paldies par iespējām, kas man tika dotas, par mācībām, kurām vajadzēja iet cauri, lai augtu un pilnveidotos. Paldies draudzību, kas no tā izauga! Ir pienācis laiks dzīves grāmatā pāršķirt jaunu lappusi. Ticu, ka jaunā nodaļa nesīs iespējas piepildīt un izdzīvot ilgi lolotos sapņus, priecāties par dzīvi un to baudīt. To no sirds novēlu!”

 

T.Cīrule

Tiesnese Teiksma Cīrule tieslietu sistēmā nostrādājusi 30 gadus. Bijusi gan Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese, gan arī priekšniece. 2019. gadā, kad zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus iekļāva rajona (pilsētu) tiesu sastāvā, T.Cīrule ir Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesnese.

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas vietniece Gita Zenfa saka, ka tiesnese ir viena no zemesgrāmatu sistēmas balstiem. “Teiksma ir viena no tām personībām zemesgrāmatā, kura to izveidoja tādu, kādu mēs to identificējam šodien – ar augstiem tiesiskajiem standartiem, skrupulozu un ar bezierunu precizitāti. Tiesnesei piemīt izteikta taisnīguma izjūta, viņu raksturo spēja rast risinājumu vissarežģītākajās situācijās, saglabājot nosvērtību. Teiksma ir cilvēks ar augstu darba ētiku pret sevi un citiem, atbildību par darāmo, toleranci un cieņu. Viņa vienmēr ir gatava uzklausīt otru kolēģi, argumentēti sniegt savu viedokli par dažādiem ar tiesneša amata pienākumu pildīšanu saistītiem problēmjautājumiem. Ir zinoša, izpalīdzīga un erudīta kolēģe. Viņa ir paraugs, kādam jābūt tiesnesim. Teiksmas darbs ir  patiess ieguldījums zemesgrāmatu darbībā un tiesu sistēmā kopumā. Viņa ir iedvesmas avots. Paldies par aktīvu līdzdarbību zemesgrāmatu  jomas atjaunošanā, attīstībā un stiprināšanā,” saka G.Zenfa.

Inese Trēde, Zemgales rajona tiesas tiesnese: “Tiesnese Teiksma Cīrule ir profesionāle un sava aroda meistare, kurai piemīt augsta pienākuma un atbildības apziņa. Savās darba gaitās nepārtraukti ir profesionāli pilnveidojusies, bijusi atvērta pārmaiņām un jaunām zināšanām. Kolektīvā cienīta un novērtēta kolēģe, ar kuru viegli un patīkami sastrādāties. Ar savu ilggadējo, godprātīgo darbu, strādājot par tiesnesi, ir apliecinājusi, ka ir taisnīga un godīga tiesnese.

Inese Ziediņa, Zemgales rajona tiesas tiesnese : “Teiksma ir ļoti saprotoša un atsaucīga kolēģe, ar kuru viegli sarunāties, jo viņa prot uzklausīt kolēģus, pielāgoties jebkurai situācijai, izdiskutēt visus sarežģītos jautājumus. Ja ir kāda neordināra situācija, zinu, ka Teiksma neliegs padomu un diskusijās risinājums tiks atrasts. Tiesnesei padomus lūdz notāri, tiesas kolēģi, bāriņtiesu darbinieki. Viņa vienmēr cenšas rast labāko risinājumu. Ārpus darba Teiksmas lielākais prieks un rūpēšanās ir par māsu bērniem. Kad vien iespējams, brīvdienas tiek pavadītas Latgalē, kur kopā ar savējiem atpūšas un atgūst spēku.

Ligita Ertmane, Zemgales rajona tiesas tiesnese: “Teiksma Cīrule ir atsaucīga un jauka kolēģe, ar augstu atbildības sajūtu. Nekad neliedz savu padomu kādu problēmsituāciju vai sarežģītu jautājumu risināšanā. Vienmēr atturīgi korekta, iecietīga, lieliski prot distancēties no dažkārt agresīviem klientiem. Emocionāli noturīga, pacietīga, nosvērta, prot labi organizēt savu darbu, lai sasniegtu vislabāko rezultātu. Par to liecina arī šie 30 tiesneša amatā nostrādātie gadi.

Par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā, par pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu T.Cīrule apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “Zelta spalvu”, Tieslietu ministrijas Goda diplomu par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu zemesgrāmatu jomā un Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par godprātīgu un radošu darbu, veicinot tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību attīstību.