Reizi divos gados visās Eiropas Padomes dalībvalstīs norit apjomīgs statistisko datu apkopojums par valsts tiesu sistēmu saskaņā ar Eiropas Padomes Komisiju Tiesu efektivitātei (CEPEJ)[1] izstrādāto metodoloģiju. Pēc datu apkopošanas un pārbaudes CEPEJ nāk klajā ar CEPEJ novērtēšanas ziņojumu[2], analizējot tiesu sistēmas rādītājus, starp kuriem liela nozīme ir informāciju tehnoloģiju (IKT) attīstībai un izmantošanai Eiropas Padomes dalībvalstīs.

2020. gadā CEPEJ pirmo reizi publicēja IKT attīstības indeksu, kas apkopo dažādus digitalizācijas rezultātus tieslietu sistēmā: attīstības radītājs, saziņa ar un starp tiesām, tiesu un lietu pārvadība u.c. rezultāti. Indekss tiek mērīts no 0 līdz 10 punktiem.

 

Dati

2018. gada dati liecināja, ka Latvijas IKT attīstības indekss bija 9,8 punkti, kas bija pats augstākais no visām dalībvalstīm. Savukārt 2020. gada dati norāda, ka IKT attīstības indeksā Latvija ieguva 9,76 punktus, kas bija otrs augstākais rezultāts.

Tiesu administrācija ir pārpublicējusi atsevišķus tematus no CEPEJ novērtēšanas ziņojuma latviešu valodā. Datu kopas par tiesu sistēmas budžetu, tiesnešu skaitu, tiesnešu atalgojumu un IKT attīstību ir pieejamas Tiesu administrācijas uzturētajā datu portālā www.dati.ta.gov.lv sadaļā “Datu stāsti”.

 

 


[1] CEPEJ tika izveidots 2002. gada rudenī, tā izveides mērķis bija tiesiskuma veicināšana un pamattiesību nodrošināšanas stiprināšana. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus CEPEJ īsteno dažādus uzdevumus, un viens no tiem ir datu apkopošana un to analīze.

[2] Ziņojums angļu valodā pieejams šeit: https://www.coe.int/en/web/cepej/special-file-report-european-judicial-systems-cepej-evaluation-report-2022-evaluation-cycle-2020-data-?p_p_id=56_INSTANCE_Pec933yX8xS5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2