esf

Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros Tiesu administrācija sadarbībā Eiropas Tiesību akadēmiju 9. un 10.maijā viesnīcā Radisson Blu Rīdzene organizēja mācības par tēmu “E-pierādījumu vākšanas un iesniegšanas juridiskie un tiesiskie aspekti”, kurās piedalījās tiesneši un tiesnešu palīgi, prokurori, tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, izmeklētāji un aizstāvības advokāti.

 

Mācību tēma tika īpaši izstrādāta Latvijas mērķauditorijai un tā savstarpēji apvieno dažādas institūcijas un profesionāļus. Mācību laikā dalībniekiem tika piedāvāta iespēja dalīties profesionālajā pieredzē un savstarpēji apmainīties ar labās prakses piemēriem. Lektori organizēja interaktīvas praktiskās nodarbības, kuru laikā tika apspriesti dažādi scenāriji, piedāvājot iespēju piedalīties dažādu gadījumu izpētē.

Ņemot vērā, ka mācību tēma ir ļoti plaša, šajās mācībās galvenokārt tika aplūkoti dažādi juridiskie aspekti un principi saistībā ar e-pierādījumu vākšanu un iesniegšanu tiesā, un izskatīti iemesli, kuru dēļ aizstāvība varētu apstrīdēt e-pierādījumu pieļaujamību vai nozīmību.

Tāpat mācībās tika sniegts ieskats digitālajos pierādījumos un aplūkots digitālās tiesu ekspertīzes norises process, dažādas elektronisko pierādījumu glabātuves, operētājsistēmas, triāža, rīki, ekspertīzes paņēmieni un ar ekspertīzi saistītās grūtības.

Dalībnieki guva ieskatu šajā tēmā no tiesneša, prokurora un aizstāvības advokāta skatupunkta, kā arī tika izskatīti gadījumi saistībā ar juridiskajiem principiem, kas piemērojami, vācot e-pierādījumus no pašmāju un ārvalstu avotiem.

Abās mācību dienās ar savu pieredzi dalījās izcili lektori no Beļģijas, Lielbritānijas un Latvijas.

Timothy De Groot, policijas pārstāvis, Beļģija;

Paul Garlick, karaliskais advokāts (QC); kroņa tiesas tiesnesis; jurists, ALIANT, Londona;

Mārtiņš Brižs, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka vietnieks, Latvija;

Mācību pasākumu moderators - Eiropas Tiesību akadēmijas mācību direktors Jaroslavs Opravils.

 

mācības