Ērtība ir vērtība
Ērtība ir vērtība

Tiesu administrācijas īstenotās informatīvās kampaņas “Ērtība ir vērtība!” ietvaros, izstrādāti digitālie bukleti, kuros vienkārši un ikvienam saprotamā veidā tiek popularizēti tiesu un Tiesu administrācijas piedāvātie e-pakalpojumi.

 

1. digitālais buklets:

2. digitālais buklets:

3. digitālais buklets:

Informatīvo kampaņu “Ērtība ir vērtība!”  organizē Tiesu administrācija projektā “E-tiesiskuma inovācijas” ar mērķi popularizēt e-pakalpojumus, to pieejamību un lietojumu.