Lai Jaunais mācību gads nāk ar radošiem darbiem, idejām bagātu ikdienu un gaišu darba prieku!

Nekad nav par vēlu atsvaidzināt savas zināšanas!

Mūsu kolēģe lingviste palīdz atrisināt jautājumus par latviešu valodu, atbildēt uz konkrētiem un vispārīgiem valodas vai gramatikas lietojuma jautājumiem, kā arī organizē latviešu valodas mācības.

Savukārt nesen viņa ir sākusi jaunu tradīciju – reizi divās nedēļās nosūta latviešu valodas ieteikumus īsā formā, ar kuriem atgādina par dažādām latviešu valodas niansēm.

Saziņa un konsultēšana ir pieejama ne tikai Tiesu administrācijas nodarbinātajiem, to labprāt izmanto Latvijas tiesu darbinieki un tiesneši.

 

ieteikumi