2

Šogad Tiesu administrācija ir organizējusi latviešu valodas mācības rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, Tiesu administrācijas nodarbinātajiem, prokuroriem un prokuratūru darbiniekiem, kurās tiešsaistē piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku.

Mācību laikā tika apskatītas ikdienā bieži sastopamas situācijas, pievērsta uzmanība valodas kultūras jautājumiem, kā arī aplūkoti nestandarta un sarežģītāki valodas lietojuma gadījumi.

Lepojamies, ka ir ne tikai interese apmeklēt mācības par latviešu valodu, bet arī jūtamas rūpes par valodu un tās pilnveidi, lai sniegtā informācija un skaidrojumi būtu vieglāk saprotami un precīzāk formulēti. Ikdienā bieži dzirdami jautājumi un diskusijas par to, kā pateikt skaidrāk, vai precīzi izmantots kāds termins vai vārds, kā padarīt teikumu un tekstu labskanīgāku utt.

 

Sveicam rītdienas, 15. oktobra, svētkos – Valsts valodas dienā!