E-lieta
E-Lieta logo

Trešdien, 24. martā, Ministru kabinets plāno skatīt rīkojumu projektus par e-lietas programmas pirmā posma ieviešanas termiņa pagarināšanu līdz 2021. gada 30. novembrim, ņemot vērā to, ka COVID-19 negatīvi ietekmējis e-lietas programmas lietotāju apmācības tempu, kā arī, lai nodrošinātu tiesu gatavību e-lietas ieviešanai un novērstu e-lietas projektu programmas pirmā posma testēšanas kavējuma riskus.

E-lietas programma paredz ieviest elektronisku lietu izmeklēšanu, tiesvedību un sodu izpildes procesu, nodrošinot lietas dalībniekiem un citām procesā iesaistītajām personām vienuviet elektroniski pieejamu visu informāciju par lietu – sākot no pirmstiesas procesa un beidzot ar nolēmuma izpildi. Piemēram, procesā iesaistītajām personām vienuviet būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem jebkurā laikā, iesniegt vai aizpildīt elektroniskās veidlapas, elektroniski saņemt nolēmumu ar juridisko spēku, veikt nodevu un procesuālo izdevumu apmaksu, aplūkot nozīmētos tiesas sēžu datumus, audio un video protokolus, elektroniski veikt saziņu ar tiesu un saņemt citus pakalpojumus tiešsaistē, ļaujot efektīvāk īstenot savas likumiskās tiesības un intereses konkrētā procesā.

E-lietas ieviešana sastāv no vairākiem posmiem. Šobrīd e-lietas projektā tiek sperti pirmie soļi pretī elektroniska tiesvedības procesa ieviešanai, nodrošinot pamatdarbības procesu un ikdienas darba optimizāciju, kā arī plašāku digitālās vides doto iespēju izmantošanu, kas mazinās administratīvo slogu gan valsts pārvaldes iestādēm, gan klientiem un nodrošinās ātrāku lietas izskatīšanu.

Nākamajos e-lietas attīstības posmos plānots izveidot vienotu digitalizētu pirmstiesas, izmeklēšanas, tiesvedības un sodu izpildes procesu, savstarpēji integrējot iesaistīto iestāžu informācijas sistēmas e-lietas platformā.

Tieslietu ministrija ir veikusi priekšdarbus attiecībā uz administratīvā procesa, administratīvā pārkāpuma procesa, civilprocesa un kriminālprocesa regulējuma piemērošanu e-lietas ieviešanai. E-lietas ieviešanai nepieciešamie normatīvo aktu grozījumu projekti ir atbalstīti Ministru kabinetā un pašlaik tiek skatīti Saeimā. Papildus minētajiem normatīvo aktu grozījumiem e-lietas īstenošanā iesaistīto institūciju pārstāvji izstrādā arī e-lietas vienotu tiesisko regulējumu, kas noteiks personas datu apstrādes un tehnisko risinājumu vienotas izmantošanas principus, kā arī e-lietas īstenošanas pārraudzību.