Šodien, 2022.gada 20.oktobrī, tiesneši un tiesnešu palīgi piedalās seminārā “Nodokļu lietu izskatīšanas pamatprincipi finanšu tiesās Vācijā”, kuru vada Vācijas Finanšu tiesas (Finanzgericht des Landes Sachsen- Anhalt) tiesnesis Tobias Šulc (Tobias Schulz).

Semināra darba kārtībā iekļauti jautājumi:

  • Finanšu administrācijas izdoto administratīvo aktu veidi, kas tiek pārsūdzēti Finanšu tiesā;
  • Objektīvās izmeklēšanas princips finanšu tiesā, pieteicēja līdzdarbības princips pierādījumu iegūšanā nodokļu lietās;
  • Atšķirības  šo principu piemērošanā  vispārīgajā administratīvajā procesā, salīdzinot ar procesu nodokļu lietās Vācijā.
  • Pierādījumu iegūšana tiesā, pietiekamības novērtēšana.
  • Tiesas pārbaudes apjoms, ja pieteikums ir par labvēlīga administratīvā akta izdošanu (piemēram, pārmaksas atmaksa). Nodokļu iestādes pienākums pamatot lēmumu.
  • Tiesas rīcība nepietiekama pamatojuma gadījumā - lietas nodošana nodokļu iestādei atkārtotai izvērtēšanai un pienācīgai pamatošanai vai lietas izspriešanai iztrūkstošās informācijas iegūšana ex officio un jautājuma izlemšana (par labvēlīga administratīvā akta izdošanu) pēc būtības tiesā.

 

Seminārs tapis Tiesu administrācijai sadarbībā ar Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrību ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

 

seminars

 

 

seminars