apbalvošana

2022. gada 8. decembrī, Tiesu administrācija apbalvoja šā gada labākos 50 rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešus un tiesu darbiniekus par nozīmīgu ieguldījumu, godprātīgu un radošu darbu, par amata pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu un citiem būtiskiem sasniegumiem tiesu attīstībā. Atzinības rakstu saņēma 26 darbinieki, Pateicības rakstu – 15, bet Goda rakstu – 9 cilvēki.

Atklājot svinīgo pasākumu, Tiesu administrācijas direktors Andris Munda pateicās klātesošajiem par šajā gadā paveikto, novēlēja sekmīgu nākamo gadu un aicināja būt lepniem, ka ir piederīgi un nepieciešami tiesu varai.

 

Andris Munda, Tiesu administrācijas direktors: “Ja būtu iespējams, pateicību par darbu būtu pelnījis ikviens tiesnesis un tiesas darbinieks, jo nevienam pandēmijas laiks nebija viegls. Tas prasīja daudz enerģijas, pielāgojoties jaunam darba ritmam un izaicinājumiem. Kolēģi tiesās novērtēja jūsu darbu un ieteica apbalvojumu saņemšanai. Zīmīgi, ka pamatojumos par izvirzīšanu dominēja raksturojums – prot strādāt stresa un paaugstinātas slodzes apstākļos. Tas liecina, ka mūsu tiesneši un tiesu darbinieki ir gatavi pielāgoties jebkurai situācijai, un savu darbu paveikt profesionāli augstā līmenī. Es pateicos jums par paveikto, novēlu sekmīgu nākamo gadu un esiet lepni par piederību tiesu varai.”

 

Ar Tiesu administrācijas Atzinības rakstu par godprātīgu un radošu amata pienākumu izpildi, veicinot tiesu attīstību, apbalvoti:

 

Inga Bergmane Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze;

Evija Ofkante Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze;

Elīna Bernāne Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze; 

Signe Logina Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze;

Ruta Tene Rīgas rajona tiesas tulce;

Sandra Zoltnere     Rīgas rajona tiesas (Siguldā) tiesas sēžu sekretāre;

Vita Vucina Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) tiesneša palīdze;

Inita Gavare Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze;

Elizabete Smiļģe Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze;

Elorita Alasirnio Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze;

Kristīne Ose-Millere Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze;

Nadežda Dmitrijeva Rīgas pilsētas tiesas tulce;

Taisija Rogožkina Rīgas pilsētas tiesas tulce;

Valērijs Zaicevs Rīgas pilsētas tiesas tulks;

Agnese Rimšāne Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesneša palīdze;

Rita Cīrule Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tulce;

Inga Vētra Zemgales rajona tiesas (Tukumā) tiesneša palīdze;

Inga Daņiļeviča Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesneša palīdze;

Uldis Zujevs Latgales apgabaltiesas tiesneša palīgs;

Aivis Trukšāns Rēzeknes tiesas kancelejas vadītājs;

Lauris Urtāns Daugavpils tiesas sekretārs;

Vita Markuščenko Daugavpils tiesas tiesneša palīdze;

Elīna Millere Vidzemes rajona tiesas (Cēsīs) tiesas sēžu sekretāre;

Lienīte Būmeistare Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze;

Aiva Prole Kurzemes rajona tiesas (Ventspilī) tiesas sekretāre;

Lienīte Šulce Kurzemes rajona tiesas (Ventspilī) tulce.

 

Ar Tiesu administrācijas Pateicības rakstu par amata pienākumu priekšzīmīgu izpildi un būtisku ieguldījumu tiesu attīstībā apbalvoti:

 

Anna Lange Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze;

Daina Treija Rīgas apgabaltiesas tiesnese;

Edīte Kalvāne Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) kancelejas vadītāja vietniece;

Ilze Babra Rīgas rajona tiesas (Siguldā) tiesneša palīdze;

Dace Pakalniņa Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze;

Anita Rudziša  Rīgas pilsētas tiesas tiesnese;

Gunta Sokolova Rīgas pilsētas tiesas tiesnese;

Elmārs Lenšs Zemgales apgabaltiesas tiesnesis;

Daina Baltā Zemgales apgabaltiesas tiesnese;

Inese Čābūte Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze;

Kristīne Daukste Latgales apgabaltiesas tiesneša palīdze;

Lāsma Brasla Latgales apgabaltiesas tiesneša palīdze;

Vera Kalvīte Vidzemes rajona tiesas (Valmierā) tiesneša palīdze;

Evita Mazā Kurzemes apgabaltiesas tiesas sēžu sekretāre;

Egija Šteinberga Kurzemes rajona tiesas kancelejas vadītāja vietniece.

 

Ar Tiesu administrācijas Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tiesu sistēmas attīstībā un par amata pienākumu pašaizliedzīgu izpildi apbalvoti:

 

Gints Balcers Rīgas apgabaltiesas administrators;

Pārsla Krilova Rīgas rajona tiesas konsultante;

Oksana Hvostova Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja palīdze;

Aija Berezanska Rīgas pilsētas tiesas tiesneša palīdze;

Juris Siliņš Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs;

Inga Zālīte Zemgales rajona tiesas (Aizkrauklē) priekšsēdētāja vietniece;

Ludmila Mežale Latgales apgabaltiesas tiesnese;

Santa Oboznaja Vidzemes rajona tiesas (Cēsīs) tiesas sēžu sekretāre;

Ilze Vasiļjeva Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze.

 

 

Apsveicam visus apbalvojumu saņēmējus un vēlam panākumus turpmākajā darbā!