krēsli un galds

Tiesu administrācijas pārstāvji piedalījās Tieslietu padomes izveidotās darba grupas tiesu efektivitātes stiprināšanai sēdē, kurā dalījās ar pieredzi kā atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam tiek īstenota vienota un centralizēta pieteikumu par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā sadale starp visiem rajona (pilsētu) tiesu tiesnešiem, kuri skata minētās kategorijas civillietas.

Minētie pieteikumi tiek saņemti elektroniski jaunajā e-lietas portālā un katru dienu proporcionāli vienādā apjomā tiek sadalīti starp visiem valsts tiesnešiem, kuri atbilstoši katras tiesas lietu sadales plānam skata minētās lietas.

Tiesu administrācijas direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos Inese Kalniņa : "Šāds risinājums veicina tiesnešu noslodzes un izskatīšanas termiņu izlīdzināšanu visas valsts mērogā. Šī funkcionalitāte nākotnē varētu tikt sekmīgi pielietota lietu sadalē arī attiecībā uz citām elektroniski veidotām civillietu kategorijām un krimināllietām, piemēram, lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi starp Rīgas pilsētas tiesām.”