teksts

Tiesu administrācijas darbības stratēģijas viena no prioritātēm ir darbinieku izaugsme, profesionalitāte un motivācija. Izmantojot latviešu tautas parunā pausto dzīvesziņu, tas skanētu šādi - “Kamēr dzīvo, tikmēr mācies.” Lai nodrošinātu darbiniekiem profesionālās izaugsmes un kvalifikācijas celšanas iespējas ar mūsdienīgiem digitāliem risinājumiem, Tiesu administrācija ir izveidojusi e-mācību platformu.

E-mācības ir efektīvs veids, kā paplašināt darbinieku zināšanas un prasmes, piedāvājot tiem iespēju mācīties sev ērtā laikā, tempā un apgūt tieši tos jautājumus vai prasmes, kas ir visnepieciešamākās ikdienas darbam.

Tiesu administrācijas un tiesu darbiniekiem izveidotajā e-apmācību platformā vienuviet ir apkopoti informatīvie un mācību materiāli gan instrukciju, gan video formātā. Katrā mācību programmā iespējams iegūt arī statistiku par lietotāju mācību progresu.

E- mācību platformas priekšrocība ir tā, ka lietotājs ar saturu var iepazīties sev ērtā laikā un vietā pēc individuāla plāna. Šāds mācību risinājums veicina darbinieku informētību un informācijas apriti. Šajā platformā tuvākajā nākotnē plānota arī tiesu ekspertu kandidātu apmācība un kvalifikācijas eksāmena vispārīgās daļas (testa) kārtošana. Patlaban to lieto jau vairāk kā 2100 darbinieku.

Lietotājiem mācību saturs ir pieejams atbilstoši lietu veidam, ar ko darbinieks strādā ikdienā (civillietas, krimināllietas, administratīvās lietas un administratīva pārkāpuma lietas). Proti, ja darbinieks ikdienā strādā tikai ar civillietām, tad kā primārās mācības būs tieši ar civiltiesībām un civilprocesu saistītās jomas.

Tāpat e-mācību platformā darbinieki var iepazīties arī ar visām pārējām mācību programmām, kas ir pievienotas mācību vietnē. Platformā ir ievietotas 30 mācību programmas un jaunākā ir kiberdrošības mācības visiem tiesnešiem un tiesu darbiniekiem. Šādām mācībām jānotiek regulāri vienu reizi gadā.