l

Sabiedrības integrācijas fonds ir piešķīris Tiesu administrācijai statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta". Esam priecīgi un lepni par iegūto statusu!

Andris Munda,Tiesu administrācijas direktors : "Rūpes par darbinieku labbūtību ir viena no Tiesu administrācijas svarīgām prioritātēm. Uzskatu, ka darba produktivitāte lielā mērā balstās uz darbinieku apmierinātību ar darba vidi un apstākļiem. Esam gandarīti, ka eksperti mūs ir atzinuši par ģimenei draudzīgu darba vietu un esam starp tām 38 institūcijām, kuras šogad papildināja ģimenei draudzīgas darbavietas sarakstu."

Iniciatīvas "Ģimenei draudzīga darbavieta" mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem. Ģimenei draudzīgas darbavietas statusu šobrīd ieguvušas jau 150 organizācijas. 

"Ģimenei draudzīga darbavieta" statusu var iegūt tie darba devēji, kas sekmē izpratni par nepieciešamību veidot ģimenei draudzīgu darbavietu un palīdz darbiniekiem šādu darba vidi ieviest, nodrošinot tās ilgtspēju, piemēram, dod iespēju vairāk laika pavadīt ar ģimeni, darbiniekiem tiek piešķirtas papildu atvaļinājuma dienas vai sniedz atbalstu papildu izglītības iegūšanā. Galvenais kritērijs statusa piešķiršanai ir darba devēja orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves līdzsvaru.

Vairāk par programmu iespējams uzzināt ŠEIT.