Šogad, kā katru gadu Latvijas valsts svētku mēnesī, Tiesu administrācija pateicas saviem labākajiem darbiniekiem par lielo ieguldījumu iestādei izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Par apzinīgu un radošu amata pienākumu pildīšanu Atzinības rakstus saņem:

Kancelejas vecākā referente Ilze Skuja, Informācijas sistēmu lietotāju atbalsta nodaļas vecākā referente Liene Jākobsone, Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Alise Tensberga, Tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makārova, Starptautiskās sadarbības un analītikas nodaļas vecākā statistiķe Līga Reinfelde.

Par godprātīgu un radošu darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu Pateicības rakstus saņem:

Juridiskās nodaļas vadītāja Inese Teplova un Finanšu nodaļas vecākā grāmatvede Elvita Nastaja.

 

Sveicam Tiesu administrācijas apbalvojumu saņēmējas!

 

apbalvojums