rozes un lentes

Tiesu administrācija pateicas darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem, godprātīgu darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, augstu atbildības sajūtu, lojalitāti, atsaucību, apzinīgu un radošu amata pienākumu pildīšanu.  

Īpašs sveiciens tiem, Tiesu administrācijas darbiniekiem, kuri Valsts svētku priekšvakarā apbalvoti ar Goda, Pateicības un Atzinuma rakstiem.

Lai gaišas domas Latvijas valsts svētkos!

 

Tiesu administrācijas apbalvojumus saņem-

apbalvojumi

apbalvojumi

Pamatojoties uz Tiesu administrācijas apbalvošanas komisijas 2021. gada 5. novembra sēdes lēmumu.