Šī gada rudenī Tiesu administrācijas pārstāvji iestādes īstenotā projekta "Tiesu administrāciju procesu centralizācija Ziemeļvalstīs" ietvaros piedalījās divās ārvalstu vizītēs.

Tiesu administrācijas eksperti apmeklēja Islandes Tiesu administrāciju, Somijas Tiesu administrāciju, kā arī Helsinku Administratīvo tiesu. Galvenās diskusiju tēmas bija tiesu procesa digitalizācija un Latvijas pusei aktuālais tiesnešu atlases process. Jau ziņots, ka š.g. 8. septembrī Tieslietu padome atbalstīja grozījumus rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā.

Abu valstu pārstāvji uzsvēra pieredzes apmaiņas būtisko ieguldījumu tiesu administratīvo spēju stiprināšanā un jaunu perspektīvu iegūšanā, kas ir īpaši svarīgi tiesu sistēmas efektivitātes un caurspīdīguma uzlabošanai.

attēls ar delegāciju

Latvijas delegācijas sastāvā pieredzes apmaiņas vizītēs devās Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu attīstības nodaļas, Finanšu nodaļas un Personālvadības nodaļas pārstāvji. Projekts tika īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros, kas ir Ziemeļvalstu padomes finansēts grants.