krēsli

No šā gada 15. maija līdz  18. maijam Portugālē norisinās Starptautiskā reģistra tiesību kongress XXII IPRA CINDER 2022, kurā piedalās arī Tiesu administrācijas pārstāvji.

Kongresā tiks analizētas divas galvenās tēmas: “Zemesgrāmata un globalizācija”, kur tiks skatīti tādi jautājumi kā tiesību instrumenti tiesību standartizācijai, unifikācijai un saskaņošanai, īpašu uzmanību pievēršot dažām Eiropas regulām, piemēram, datu aizsardzībai, mantošanai, laulības režīmiem, maksātnespējai un to ietekmei uz nekustamā īpašuma reģistrāciju. Tiesību zināšanu globalizācija, izmantojot starptautiskos sadarbības tīklus un platformas informācijas apmaiņai starp dažādām reģistru sistēmām.

Otra tēma - “Ilgtspējīga attīstība – nekustamā īpašuma reģistrācijas loma 21. gadsimta izaicinājumos. Ekonomiskās un sociālās sekas”. Debatēs Starptautiskajā reģistrācijas tiesību kongresā ietvers tādus jautājumus kā īpašuma ģeogrāfiskā identifikācija, reģistru sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanā un patieso īpašnieku publicitātē kā arī tehnoloģiskā revolūcija, personas datu elektroniskā apstrāde un tās aizsardzība.

Par praksi Eiropas Savienībā un ārpus tās ar prezentācijām uzstāsies Portugāles, Spānijas, Itālijas, Igaunijas, Nīderlandes, Beļģijas, Austrijas, Vācijas, Īrijas un Latīņamerikas valstu pārstāvji.

Kongresa apmeklējums organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

kongress
Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta direktore Andreta Balševica un Informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītājs Māris Kumerdanks .