Šodien, 8. maijā, norisinājās rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētāju sanāksme. Sanāksmes laikā Tiesu administrācijas pārstāvji informēja tiesu priekšsēdētājus par šī gada uzlabojumiem un tuvākajos mēnešos plānotajiem papildinājumiem tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) un e-lietas portālā. Proti, tika pārrunāta dokumentu attēlošanas rīka un advokātu kalendāra pilnveide, plānotās mācības TIS atbalsta personām tiesās, kā arī aktivitātes saistībā ar jaunā lietvedības moduļa ieviešanu tiesās. Tāpat tiesu priekšsēdētāju sanāksmē akcentēja nākamā gada iespējamās tiesu budžeta prioritātes.

bilde

Sanāksmes laikā tika pārrunātas aktivitātes saistībā ar pirmās un otrās instances tiesu lietu svēršanas modeļa uzlabojumiem un aktuālie jautājumi saistībā ar tiesu darba organizāciju.

Administrācijas pārstāvji prezentēja tiesu darbinieku aptaujas rezultātus par Tiesu administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem 2023. gadā, kas salīdzinot ar iepriekšējā gadu ir nemainīgi – 7,7 balles vērtējuma skalā no 1 (vāji) līdz 10 (teicami). Visaugstāk tiesu darbinieki ir novērtējuši savstarpējo komunikāciju ar  Tiesu administrāciju, 85 % tiesu darbinieki to vērtē kā labu un teicamu. Tāpat 66% darbinieki uz labi un teicami novērtējuši arī e - apmācības platformas tehnisko nodrošinājumu, kā, piemēram, ievietoto mācību materiālu kvalitāti.

Tiesu administrācijas direktors Andris Munda:“ Mums rūp ikkatra darbinieka labbūtība, aptauja ir viens no veidiem, kā ātri, efektīvi un vienkopus iegūt informāciju par darbinieku labsajūtu darba vidē. Esam gandarīti par tiesu darbinieku novērtējumu un turpināsim pilnveidot Tiesu administrācijas darbu.’’