e-lieta

Ceturtdien, 10. martā, Saeima galīgajā lasījumā vienbalsīgi pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādāto Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likumu, lai nodrošinātu vienotu un koordinētu e-lietas uzraudzību.Līdz ar šī likuma pieņemšanu noslēdzas darbs pie tiesiskā regulējuma pielāgošanas e-lietas ieviešanai un sekmīgai darbībai.

Likums regulē e-lietas platformas un tajā esošo koplietošanas risinājumu darbību un ietvaru, paredzot datu aprites pamatprincipus procesu elektroniskā vidē ietvaros. Likumā tiek noteikts personu datu apstrādes nolūks, robežas un personu datu apstrādes pārziņi, kā arī informācijas pieejamība e-lietas portālā. Tāpat likums paredz nodrošināt arī efektīvu pārvaldības un uzraudzības mehānismu e-lietas ieviešanā un sekmīgā darbībā, nosakot ietvaru e-lietas īstenošanai pirmstiesas, tiesvedības, nolēmumu izpildes procesā un regulējot personas datu apstrādes robežas, un nosakot tās pārziņus. Likums paredz izveidot E-lietas uzraudzības padomi.

Ar likumu tiek nodrošināta arī Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešana attiecībā uz nepieciešamību garantēt e-lietas ilgtspējību un vienotu valstisku redzējumu par e-lietu, lai uzraudzītu tās efektīvu īstenošanu.

E-lietas platformu datu apritei izmantos iestādes pamatdarbības informācijas sistēmas – Tiesu informatīvā sistēma, Prokuratūras informācijas sistēma, Ieslodzīto informācijas sistēma, Probācijas klientu lietu uzskaites informācijas sistēma. Savukārt tiesu klientiem ir pieejams portāls www.elieta.lv, kas aizstāj līdzšinējo portālu www.manastiesas.lv.

E-lietas platforma un e-lietas portāls darbojas no 2021. gada 1. decembra.

Papildu informācija:

E-lieta ir viena no digitālās transformācijas iniciatīvām, kura vairākos posmos paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku izmeklēšanas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesu.

 

Informāciju sagatavoja Tieslietu ministrija.