e-lieta
e-lietas-infografika-1
Infografika-otrais-posms-2

E-lietas programma ir tieslietu sistēmas digitalizācija.  Tās mērķis ir izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību. Projektā paredzēta Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) pilnveide, E-lietas portāla attīstība, Valsts Probācijas dienesta Probācijas klientu uzskaites sistēmas (PLUS) un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide, Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas (IIS) un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide, Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības reģistra (VNJPR), Valsts kompensācijas reģistra (VKR) pilnveide un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide. E-lietas programmas 2. posms tiek īstenots  ar ES Atveseļošanas fonda atbalstu.  

Par Eiropas Savienības Atveseļošanas fondu    

ES Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. No Atveseļošanas fonda Latvijas tautsaimniecībā līdz 2026.gada beigām paredzēts investēt 1,97 miljardus eiro, īstenojot reformas un veicot investīcijas visos sešos Atveseļošanas fonda darbības virzienos: Klimats un enerģētika (tai skaitā REPowerEU), Digitālā transformācija, Nevienlīdzības mazināšana, Ekonomikas transformācija, Veselība un Likuma vara.    

Atveseļošanas fonda reformas un investīcijas Latvijā tiek finansētas no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (European Commission Recovery and Resiliance Facility) budžeta līdzekļiem, ar valsts budžeta līdzfinansējumu.    

Vairāk: esfondi.lv 

Materiāls tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta “Komunikācijas spēju stiprināšana par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna priekšrocībām” ietvaros, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, ko pārvalda Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts. Par materiāla saturu atbild tikai autors(-i). Materiālā paustais neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.