Sieviete ar sejas masku un sejas vairogu

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabinetā 02.02.2021. atbalstītajiem grozījumiem Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.3.2. apakšpunktā, svītrojot no tā sejas vairogus kā pieļaujamo aizsardzības līdzekli, no šodienas kā sejas aizsegi ir uzskatāmas un lietojamas tikai medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas. Sejas vairoga, kā aizsardzības līdzekļa, lietošana pieļaujama tikai kopā ar sejas masku.

Informācija par sejas aizsegu lietošanu