Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas rezultāti par 2023. gadu

Juridiskās palīdzības nodrošināšanai 2023.gadā no valsts budžeta izmaksāti 1 666 270,81 euro.

Juridisko palīdzību pēc administrācijas norīkojuma uz pārskata perioda beigām nodrošināja 102 juridiskās palīdzības sniedzēji.

Pārskata periodā ir palielinājies pieprasījumu skaits valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesos, kas varētu būt skaidrojams ar administrācijas aktivitātēm pakalpojumu popularizēšanā un skaidrošanā. Tāpat arī palielinājies saņemto paziņojumu par sniegto juridisko palīdzību skaits.

Personas pēc juridiskās palīdzības joprojām pārsvarā vēršas saistībā ar ģimenes strīdiem (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa bērna vai savam uzturam, paternitātes noteikšana, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana, saskarsmes tiesību noteikšana, pagaidu aizsardzība pret vardarbību u.c.), kā arī - saistību izpildi, dzīvokļa jautājumiem un parādu piedziņu.

Iedzīvotāji aktīvi ir izmantojuši bezmaksas informatīvo tālruni 800 01 801, lai noskaidrotu jautājumus gan par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām, gan par valsts kompensācijas cietušajiem saņemšanas iespējām un citos jautājumos, pārskata periodā saņemti 4 259 zvani.