vardarbība

Šodien, 1. jūnijā, norisinās pirmā Tieslietu padomes izveidotās darba grupas sēde, kurā veiks padziļinātu analīzi par tiesu darbu lietās, kas saistītas ar vardarbību ģimenē un draudiem personas dzīvībai vai veselībai.

Darba grupas sastāvā strādās Augstākās tiesas un citu tiesu pārstāvji, Tieslietu ministrijas, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas un Ģenerālprokuratūras pārstāvji.

 

tiesnese

Liene Mikulāne, Rīgas pilsētas tiesas tiesnese: “Vardarbības ģimenē problemātiku sāku pētīt 2004. – 2005. gadā maģistra studiju laikā, bet ar civiltiesisko aizsardzību pret vardarbību saistītos jautājumus izskatu kopš 2014. gada, kad spēkā stājās attiecīgi grozījumi Civilprocesa likumā. Pagājušajā gadā no septembra līdz decembrim apguvu Eiropas Padomes (HELP) mācību kursu „Vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošana”. Šīs mācības man sniedza plašāku redzējumu par starptautiskiem standartiem vardarbības apkarošanā, aktuālajiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem, kā arī priekšnoteikumiem efektīvākai krimināltiesiskai un civiltiesiskai aizsardzībai pret vardarbību ģimenē.”

 

HELP ir galvenā Eiropas Padomes izglītības platforma praktizējošiem juristiem. Tās mērķis ir dot iespēju tiesnešiem, juristiem un prokuroriem būt pilnībā informētiem par cilvēktiesību standartiem Eiropā.

Šis kurss ir izstrādāts ar augsti kvalificētu praktizējošu juristu atbalstu no dažādām Eiropas valstīm. Lai gan tas galvenokārt ir paredzēts tiesnešiem, juristiem un prokuroriem, tas var būt noderīgs arī citiem speciālistiem, piemēram, tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem un sociālās vai veselības aprūpes darbiniekiem.

HELP mācību kursu apguvuši 28 tiesneši Rīgas apgabaltiesas tiesneses, lektores Ilzes Celmiņas vadībā.

Visiem interesentiem e-kurss latviešu valodā ir pieejams Eiropas Padomes HELP platformā https://help.elearning.ext.coe.int/.