Closing E-conference of the Project “Development of the Judicial Cooperation in Criminal Matters” (24.02.2021.)

Projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” noslēguma e-konference (24.02.2021.)

Presentations and video recordings

Prezentācijas un video ieraksti:

1.

Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Inita Ilgaža

Deputy State Secretary on Court Issues of the Ministry of Justice of the Republic of Latvia Inita Ilgaža

2.

Horvātijas Republikas Augstākās Krimināltiesas tiesnese, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (EJN) kontaktpersona Tanja Pavelin

High Criminal Court judge, European Judicial Network (EJN) contact point Tanja Pavelin, Croatia

3.

Kauņas rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece krimināllietās Laima Šeputiene

Judge Laima Šeputienė, Vice-President for Criminal Cases of District Court of Kaunas, Kaunas Chamber, Lithuania

4.

LR Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste Jūlija Muraru-Kļučica

Lawyer of the International Cooperation Department of the Ministry of Justice Republic of Latvia Jūlija Muraru-Kļučica

5.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (EJN) kontaktpersona Federālās Valsts dienesta Tieslietu ministrijas Vispārējo tiesību aktu direktorijā, Centrālās iestādes starptautiskai sadarbībai krimināllietās Briselē Kris Van Opdenbosch

EJN contact point Federal Public Service Justice, Directory general legislation, Central Authority for international co-operation in criminal matters Brussels Kris Van Opdenbosch, Belgium

6.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes 1.nodaļas vecākā inspektore Ieva Bondare

Senior Inspector of International Cooperation Division of State Police Central Criminal Police Department Ieva Bondare, Latvia

7.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Signe Grīnberga

President of the Latgale Suburb Court of Riga City Signe Grīnberga, Latvia

8.

Francijas Augstākā tiesu studiju institūta izpilddirektors Harold Epineuse

Executive Director of France Institute for Advanced Judicial Studies Harold Epineuse, France

9.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas vietniece Gunta Sokolova

Vice President of Riga City Pardaugava Court Gunta Sokolova, Latvia

Backstage video

Aizkulišu video

Moderators/moderator: Jānis Palkavnieks